Skip to main content

Senzorická integrace

Samotná teorie senzorické integrace (SI) je poměrně komplexní, založená na poznatcích z neurologie, a proto je třeba zájemce o tuto metodu zaškolit.

Celosvětově je uznávaný fakt, že senzorickou integraci jako formu terapie – tedy terapii senzorické integrace – může vykonávat jen vyškolený terapeut. Za terapeuta se považuje odborník, který je profesně terapeutem – tzn. ergoterapeut, fyzioterapeut nebo klinický logoped.

Tato metoda je však otevřená i ostatním profesím: speciálním pedagogům, psychologům, léčebným pedagogům, vychovatelům, případně jiným pomáhajícím profesím, ale ne jako terapie. V reakci na tento fakt se v zahraničí (Německo, Rakousko, Velká Británie) vyvinuly určité alternativy v rámci vzdělávání odborníků v metodě SI, kteří nejsou terapeuty. Ti následně pracují metodou senzorické integrace v kontextu svého profesního zaměření, využívají různé senzorické strategie nebo využívají senzorickou integraci jako pedagogický přístup nebo podpůrnou intervenci.

Touto cestou jsme se rozhodli jít i my při vzdělávání pedagogických zaměstnanců, odborných zaměstnanců nebo zájemců z jiných pomáhajících profesí. V naší nabídce najdete řadu kurzů, které jsou zaměřené na samotnou senzorickou integraci nebo na určitou specifickou skupinu osob a její poruchy senzorického zpracování, a důsledky a možnosti podpory v této oblasti. Jsou to tyto kurzy:

 

 

Po ukončení našich kurzů získáte osvědčení o absolvování školení.

 

 

V případě zájmu umíme kurzy realizovat i přímo ve Vašem zařízení a po obsahové stránce je přizpůsobit Vašim požadavkům.

V případe zájmu o účast na metodickém dni kontaktujte Janu Hrčovou na hrcova@3lobit.sk nebo na telefonním čísle + 420 722 303 705.

Vyberte si z aktuální nabídky našich kurzů!

 

⇐ vrátit se na stránku Vzdelávání.