Skip to main content

Autizmus

Smyslové vnímání a zpracování podnětů je u skoro každého dítěte s autizmem, Aspergerovým syndromem a jinými pervazivními vývojovými poruchami pozměněné nebo narušené. Změny ve smyslovém vnímání a zpracování podnětů mohou vyústit v různé problémy ve škole, ale i v běžném životě nebo může docházet k různým nestandardním reakcím a projevům chování.

Na našich kurzech se dozvíte, jaké odlišnosti jsou ve vnímání u dětí s autizmem a jakými specifickými metodami lze jejich smyslové vnímání rozvíjet. Kurzy se věnují možnostem, jak podpořit smyslové vnímání v běžném prostředí, v běžných aktivitách, jak je strukturovat, jak nastavit prostředí vyhovující senzorickým potřebám dítěte, případně jaké techniky zvolit k jeho uklidnění, jak došlo ke vzniku problémové situace, přetížení dítěte nebo pokud dítě reaguje bázlivě.

K tématu autizmu nabízíme školení:

 

 

Po ukončení našich kurzů získáte osvědčení o absolvování školení.

 

 

V případe zájmu o účast na metodickém dni kontaktujte Janu Hrčovou na hrcova@3lobit.sk nebo na telefonním čísle + 420 722 303 705.

Vyberte si z aktuální nabídky našich kurzů!

 

⇐ vrátit se na stránku Vzdelávání.