Skip to main content

Základní škola pro tělesně postižené, Opava

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 je příspěvkovou organizací přímo řízenou MŠMT. Do plného provozu byla uvedena v září 1995. Naši školu navštěvuje cca 60 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Garancí jejich komplexní péče je plně vybavená rehabilitace. Všechny rehabilitační úkony pravidelně sleduje a ordinuje odborný lékař.

Silnou stránkou školy je především bezbariérovost, technické vybavení školy, využívání kompenzačních pomůcek, kvalitní rehabilitace, zavádění terapií a jejich prvků do výuky, asistence ve výuce, erudovaný tým pedagogických pracovníků.

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Häuserová, ředitelka

E-mail: hauserovas@skolaprotp.cz

Mgr. Vanda Tomová, metodik

E-mail: vandatom@seznam.cz

Snoezelen místnost

Místnost má svá specifika. Svou roli zde hrají barvy. U nás převažují teplé tóny žluté, oranžové a cihlové, které navozují podvědomě pocit bezpečí z doby prenatálního života, kdy jsme byli schovaní u maminky v bříšku. Naznačená barevná vlna evokuje pohyb, činnost a pobízí k aktivitě. Celá plocha místnosti je pokryta měkkým, snadno udržovaným kobercem s antialergenními vlastnostmi, umožňujícím pracovat s dětmi na zemi.

Velká zrcadlová stěna vybízí děti k pozorování sebe sama v klidu i v pohybu, k vnímání vlastního těla v kontextu s okolním prostředím, k „předvádění se“ při pantomimě a dramatizacích. „Ukáže“ správné i chybné provedení pohybů. 

Vodní postel krásně „žbluňká“, přesně tak jako si to ne/pamatujeme z doby před naším narozením. Zároveň rovnoměrně rozloží váhu těla a umožní prokrvení všech jeho částí a orgánů. V tu chvíli nic nebolí ani netlačí. Pokud chceme, aby byly nohy pokrčené a ony to samy neumí, aby se hlava mírně zvedla a ona to sama neumí, aby naše tělo leželo samo na boku a ono to samo neumí, pomohou nám polštářky a válečky, kterých je tu dostatek.

Do místnosti za námi může přijít sluníčko a rozveselit nás při zpěvu či dramatizaci nebo si okna zatemníme a máme tu úplnou tmu pro hru světel. Ty hrají významnou roli při vizuální stimulaci. Světelné pomůcky navozují představy hvězdné oblohy, pohybujících se bublin a dalších měnících se obrazců. Velmi oblíbeným se stal světelný bublinkový maxi válec s pohybujícími se rybičkami, Space projektor, světelný polštář a další.

Specifickou atmosféru podtrhují zvukové efekty zprostředkované kvalitním DVD/CD přehrávačem. Práce s mikrofonem a Panelem reagujícím na zvuk aktivuje dětský zvukový a slovní projev, podporuje komunikaci, poskytuje zpětnou vizuální reakci.

Důležitými pomůckami jsou pro nás velké molitanové dílce (válec, vlna, balanční plocha) sloužící pro posilování svalových skupin, pro práci s tělesným těžištěm a pro vestibulární stimulaci. Vibrační infralampu používáme k masážím a vibrační stimulaci, masážní míčky k somatické stimulaci, alternativní hudební nástroje (tibetská mísa, dešťová hůl, kalimba, xylofon, peruánská tykev, žabky, bubny djembé a další) k muzikoterapii a k akustické stimulaci.

Ve Snoezelenu využíváme psychowalkman – audiovizuálně stimulační přístroj (AVS).

Nedostatečná nosnost stropu nám nedovolila přímo ve Snoezelenu využít houpačky, které jsou nedílnou součástí vestibulární stimulace. Máme je zavěšené na speciální kovové konstrukci v pohybovém sále školy, který se Snoezelenem sousedí.

Snoezelen je oblíbenou místností, žáci i učitelé v něm rádi pobývají.

Klienti

Jsme zařízení, které navštěvují žáci s tělesným postižením, se souběžným postižením více vadami, děti s poruchami chování, s ADHD, jedinci s PAS ve věku 6 – 18 let.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen jsme otevřeli v září 2009.

Má širokospektrální využití. Napomáhá nám zkvalitnit komplexní péči o žáky, zvláště pak o žáky se souběžným postižením více vadami. Slouží k jejich senzorické stimulaci, nabízí jim nové možnosti vnímání a prostřednictvím neobvyklých podnětů a prožitků obohacuje jejich osobní zkušenosti. Je přirozeným prostředím pro bazální stimulaci, kterou u nás na škole praktikujeme jako jednu z terapií.

Žákům s poruchami autistického spektra, poruchami učení a žákům hyperaktivním zkvalitní hodiny tělesné výchovy a poskytuje jim smysluplnou relaxaci vyvažující školní zátěž.

Do Snoezelenu chodíme i v hodinách literární výchovy či hudební a dramatické výchovy, neboť jeho specifické prostředí vybízí děti k sebevyjádření a k dramatické tvorbě.

Je využíván i během pobytu dětí v družině v rámci volnočasových aktivit v odpoledních hodinách.