Skip to main content

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum, Demlova 28, Jihlava

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem zdravým a dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem s více vadami a dětem s poruchami autistického spektra.

Mateřská škola má kapacitu 128 dětí. Zajišťuje celoroční a celodenní provoz. Každý den jsme pro Vás od 6.00 do 16.00 hodin. Prostředí školy je bezbariérové. Více informací o škole najdete na její internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Rittichová

E-mail: smsji@seznam.cz

Snoezelen místnost

V zařízení je vytvořena jedna bílá multisenzorická místnost.

Vybavení místnosti

 • vodní lůžko
 • vodní sloup a válce
 • zrcadlová stěna
 • reflektor a zrcadlová koule
 • projektor s vyměnitelnými kotoučky
 • optická vlákna
 • světelné lampy
 • CD přehrávač a CD s relaxační hudbou
 • bubínek
 • dešťové hole
 • zvukové hračky
 • hmatová deska
 • masážní ježci a míče
 • soft míčky
 • polohovací vak a had
 • kuličkové polštáře
 • gymnastické míče
 • vibrační hračky
 • vibrační pódium
 • čichové lahvičky
 • vonné oleje
 • aromalampa

Klienti

Děti s mentálním, kombinovaným, tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, poruchou autistického spektra a poruchami chování.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako pedagogické opatření s cílem rozvíjet všestranné dovednosti žáků, zlepšit jejich vztahy s okolím, navodit stav relaxace a uvolnění, snížit míru problémového chování. Klienti se ve Snoezelenu uvolní a zklidní, dochází ke snížení agresivního a autoagresivního chování. Přínos představuje zakoušení nových smyslových vjemů a zážitků. Pomocí čtení pohádek se zlepšují u klientů řečové dovednosti. Pozorujeme také zvýšení spontánnosti a samostatné aktivity, především u dětí s vícenásobným postižením. U klientů dochází také ke zlepšení koncentrace a pozornosti. V místnosti realizujeme individuální i skupinové pobyty. Místnost využíváme rovněž pro bazální stimulaci, aromaterapii, muzikoterapii, biblioterapii, míčkování a polohování.