Skip to main content

Speciální základní škola internátní, Kúpeľná 97, Liptovský Ján

Naše zařízení se věnuje mentálně postiženým dětem a dětem s vícenásobným postihem ve věku od 3 do 18 let.

Poskytujeme speciálně-pedagogickou péči s možností ubytování a stravování v zařízení. Děti jsou i v péči rehabilitačního pracovníka. V zařízení se pracuje přimárně s konceptem bazální stimulace. Bližší info o našem zařízení si můžete přečíst na naší webové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Vladimír Klement, ředitel zařízení

E-mail: szil.jan@post.sk

Snoezelen místnost

V zařízení je zřízena vícepodnětová místnost hrového typu. Při její tvorbě jsme vycházeli z potřeb našich klientů. V místnosti je umístěn kuličkový bazén, který tvoří centrum místnosti. Po jeho bocích jsou vytvořeny dvě oddychové zóny (závěsné lehátko a nafukovací matrace). Tento prostor se dá upravit na volnou hrací plochu. Původní obklad stěn v místnosti jsme využili k vytvoření dotykových ploch. Nachází se na nich různý materiál, se kterým se dítě může běžně v životě setkat. Touto formou ho má možnost prozkoumat více smysly. Na přímou stimulaci jednotlivých smyslů je v místnosti uložen materiál v průsvitných nádobách. Materiál na přezkoumání si dítě má možnost přenést do některé oddychové zóny a prozkoumat ho. Dospělý mu při tom poskytuje asistenční služby.

Klienti

Našimi klienty jsou děti ve věku 3 – 18 let s mentálním a vícenásobným postihem.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen je u nás využíván hlavně jako relaxační a volnočasová aktivita. U dětí s vícenásobným postihem i jako pedagogicko-podpůrný prostředek.