Skip to main content

Spojená škola internátní, Svrčia 6, Bratislava

Spojená škola vzdělává děti a žáky se zrakovým postižením nebo žáky se zrakovým postižením v kombinaci s dalším postižením.

Skládá se z organizačních složek: Speciální mateřská škola pro děti se zrakovým postižením, Základní škola pro žáky se zrakovým postižením a Speciální základní škola pro žáky se zrakovým postižením. Součástí Spojené školy je rovněž Centrum speciálně pedagogického poradenství. Více informací o škole najdete na její internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Daria Gregor Bučová – zástupkyně ředitele pro výchovu mimo vyučování

e-mail: daria.bucova@bee.sk

Multisenzorická místnost

Na škole je od roku 2012 zřízena Snoezelen místnost s mořskou tematikou. Atmosféru moře vytváří projektor vodních efektů. Tematiku mořského světa dotvářejí i stěny a závěsy v místnosti, které jsou ozdobeny obrázky rybiček, mořských koníků a vln. Místnost je zařízena jako bílá multisenzorická a relaxační místnost s možností černé alternativy na třech stěnách pomocí černých a bílých závěsů. Při černé alternativě vynikne UV světlo, díky kterému lze využívat UV pomůcky.

Vybavení místnosti

 • hudební vodní vibrační postel
 • audiosystém
 • bublinkový válec s rybičkami
 • čalouněná základna pro bublinkový válec
 • zrcadlová stěna za bublinkovým válcem
 • optická vlákna
 • interaktivní ovladač
 • 2 projektory vodních efektů
 • závěs hvězdné nebe 6m x 3m
 • 2 zrcadlové koule s reflektorem
 • křeslo na houpání ve tvaru listu
 • polohovací vak a měkké polštářky na sezení
 • vibrující želva
 • hvězdná beruška
 • aromadifuzér
 • hmatové kostky
 • taktilní disky
 • UV světlo
 • čistička vzduchu
 • klimatizace

Klienti

Děti a žáci se zrakovým postižením nebo se zrakovým postižením v kombinaci s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, sluchovým postižením, poruchou autistického spektra, specifickými vývojovými poruchami učení a poruchami chování.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využívají vychovávatelé i školní psycholog jako volnočasovou aktivitu, pedagogické podpůrné opatření i terapeutickou aktivitu. Snoezelen nám pomáhá rychleji navázat terapeutický kontakt se žákem. Místnost využíváme pro dosažení rozmanitých cílů, mezi které patří stimulace smyslového vnímání, rozvoj motoriky, podpora komunikačních a kognitivních dovedností, rozvoj interakce s prostředím, zvýšení spontánnosti a samostatnosti, zlepšení pozornosti, posílení vztahu mezi pedagogem, psychologem a klientem, snížení agresivního a autoagresivního chování a podpora fantazie a tvořivosti. Místnost poskytuje žákům možnost aktivní relaxace. Kromě Snoezelen metody v multisenzorické místnosti realizujeme terapii senzorické integrace a uplatňujeme prvky muzikoterapie a biblioterapie.