Skip to main content

Základní škola pro žáky se sluchovým postižením internátní Viliama Gaňu, Kremnica

Škola vzdělává žáky se sluchovým postižením nebo s kombinovaným postižením, kde je k poruše sluchu přidruženo další postižení.

Škola se člení do těchto organizačních složek: Základní škola pro žáky se sluchovým postižením internátní, Speciální základní škola pro žáky se sluchovým postižením internátní, Speciální mateřská škola pro žáky se sluchovým postižením internátní, Praktická škola a Centrum speciálně pedagogického poradenství při ZŠI Viliama Gaňu. Více informací o škole najdete na její internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Drahomíra Miklošovičová, speciální pedagog

E-mail: drami2605@gmail.com

Snoezelen místnost

Na škole je od ledna 2013 zřízena Snoezelen místnost.

Vybavení místnosti

 • bublinkový válec
 • interaktivní ovládač pro bublinkový válec
 • vodní matrace
 • optická vlákna se světelným zdrojem
 • projektor Super Solar 100C
 • obrázkové kotouče – stromy, tropické ryby, hvězdá obloha
 • zrcadlo s půvabnými tvary
 • aromadifuzér Profesionál
 • hudební nástroje
 • CD přehrávač a uklidňující CD
 • nástěnný panel zhotovený z různých materiálů
 • didaktické pomůcky na hmatovou stimulaci
 • závěsné křeslo
 • polohovací vaky
 • nástěnný panel na rozvoj jemné motoriky
 • motorický stolík
 • nástěnný panel na rozvoj DK
 • zrcadlová koule s reflektorem
 • bublinkostroj

Klienti

Děti a žáci se sluchovým postižením nebo se sluchovým postižením v kombinaci s mentálním postižením, tělesným postižením, vícenásobným postižením, specifickými vývojovými poruchami učení nebo psychiatrickou diagnózou. Snoezelen využívají také zaměstnanci naší školy na relaxaci.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen nám pomáhá naplňovat individuální potřeby žáků v závislosti od jejich diagnóz a cílů stanověných v individuálních vzdělávacích plánech. Snoezelen využíváme také jako pedagogické podpůrné opatření s cílem rozvíjet smyslové vnímání, motoriku, komunikační i kognitivní dovednosti. Snoezelen také přispívá ke zlepšení interakce s prostředím, rozvoji samostatnosti, prohloubení vztahu pedagog/žák. Pobyty v místnosti poskytují žákům příležitost pro relaxaci a vedou ke snižování míry agresivního a autoagresivního chování. Místnost nám neslouží jenom na relaxaci a oddech. Můžeme v ní také připravit nádhernou strukturovanou hodinu, plnou zážitkových okamžiků (třeba tematická Hodina vanilky). Multismyslová percepce, která přechází celým tělem. Žádný smysl dítěte nezůstává v pozadí. V místnosti realizujeme individuální a také skupinové pobyty. Kromě metody Snoezelen využíváme multisenzorickou místnost na terapii senzorické integrace, aromaterapii, muzikoterapii a biblioterapii.