Skip to main content

Dětský domov, Kollárova 29, Banská Bystrica

Dětský domov poskytuje útočiště dětem ve věku 0 až 18 let. Svůj domov si v něm našli děti intaktní, stejně jako předčasně narozené nebo děti s různými stupni a formami postižení.

Více informací o domově najdete na jeho internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Tokárová – léčebný pedagog

Tel.: 048/41 255 81

E-mail: detsky.domov@stonline.sk

Snoezelen místnosti

V zařízení máme tři Snoezelen místnosti – bílou místnost, měkkou hrovou místnost a vodní Snoezelen. Bílou místnost jsme zřídili jako první, v roce 2010, následovala hrová místnost. Jako poslední jsme v roce 2013 otevřeli vodní Snoezelen.

Vybavení bílé místnosti

 • vodní postel
 • bublinkový válec s interaktivním ovladačem
 • optická vlákna
 • projektor Super Solar s obrázkovými kotouči
 • světelná tabule
 • závěsné křeslo
 • polohovací vak
 • měkké matrace na sezení a ležení
 • hvězdné nebe
 • plyšové hračky
 • hudební nástroje
 • CD a mp3 přehrávač
 • zvukové pexeso
 • aromadifuzér
 • svítící rukavice
 • blikající duhový uzlík
 • voňavé krystalové míčky se zvonečkem
 • plazmová koule

Klienti

Intaktní populace a děti a mládež s mentálním, tělesným, smyslovým, vícenásobným postižením, poruchou autistického spektra, poruchami učení, poruchami chování nebo psychiatrickou diagnózou.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme s cílem stimulovat všestranné dovednosti žáků a klientů. Pobyty v místnostech vedou u klientů ke zlepšení pozornosti a komunikačních dovedností a k rozvoji multisenzorického vnímání. Rovněž jim pomáhají relaxovat, uvolnit se a odreagovat agresi a autoagresi méně destruktivním způsobem. V místnostech realizujeme volnočasové, pedagogické i terapeutické aktivity. Místnosti využíváme na individuální i skupinové pobyty, do Snoezelen jednotek se snažíme zapojovat i členy rodiny. Místnosti používáme také na bazální stimulaci, terapii senzorické integrace, aromaterapii, muzikoterapii, biblioterapii a fyzioterapii.