Skip to main content

Základní škola, Komenského 6, Žďár nad Sázavou

Škola poskytuje žákům základní vzdělání v základní škole a základní škole speciální. Zřizuje běžné třídy a třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola má rovněž přípravné ročníky pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Široká nabídka individuálních programů umožňuje přizpůsobit vzdělávání potřebám každého žáka. Budova školy je bezbariérová a poskytuje kvalitní zázemí pro vzdělávaní žáků s tělesným postižením. Škola nabízí různé doplňkové terapie, kroužky a další volnočasové aktivity. Více informací o škole najdete na její internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Dana Bučková, pedagog základní školy speciální

E-mail: dbuckova@3zszdar.cz

Snoezelen místnost

Ve škole máme od roku 2009 zřízenou jednu multisenzorickou místnost s vodním lůžkem, světelnými efekty a dalšími pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání.

Vybavení místnosti bylo pořízeno v rámci projektu financovaného z fondů EU.

Vybavení místnosti

 • vodní lůžko
 • optická vlákna
 • vodní válec
 • zrcadlová koule s reflektorem
 • promítací plátno
 • solární kameny
 • plazmová lampa
 • lávové kameny
 • vibrační strojek
 • CD přehrávač a CD s relaxační hudbou
 • dětské hudební nástroje
 • hmatové disky
 • hmatové pexeso
 • masážní ježci a míčky
 • aromalampa
 • bublinkovač
 • polohovací vaky
 • houpačka
 • pomůcky na bazální stimulaci

Klienti

Žáci s různou formou a hloubkou postižení i jedinci bez postižení. Mezi žáky se nachází děti s mentálním, vícenásobným, tělesným, zrakovým postižením, poruchou autistického spektra, poruchami chování, specifickými vývojovými poruchami učení i psychiatrickou diagnózou.

Využívání Snoezelenu

V místnosti realizujeme pedagogické, terapeutické i volnočasové aktivity individuální i skupinovou formou. Cílem pobytů v místnosti je stimulovat smysly, zlepšit komunikaci, kognitivní i motorické dovednosti, prohloubit vztahy s okolím, posílit samostatnost, rozvíjet tvořivost, prodloužit dobu soustředění, navodit stav uvolnění a snížit frekvenci a míru agresivních a autoagresivních projevů. Snoezelen přispívá ke zklidnění, uvolnění, odstranění nežádoucích projevů, zlepšení pozornosti a komunikace. Multisenzorickou místnost využíváme rovněž pro bazální stimulaci, terapii senzorické integrace, aromaterapii a muzikoterapii.