Skip to main content

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Chotěboř

Škola se skládá ze Základní školy praktické, Základní školy speciální a Praktické školy jednoleté. Poskytuje komplexní vzdělání žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Školu navštěvuje přibližně 70 žáků. Součástí školy je také internát. Ve škole se nachází odborná učebna pro výuku chemie a fyziky, výtvarný ateliér, keramická dílna a cvičná kuchyň. Více informací o škole najdete na její internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Drahomíra Danielková, ředitelka školy

E-mail: skola@zs-chotebor.com

Snoezelen místnost

V zařízení je od roku 2009 zřízena multisenzorická místnost.

Vybavení místnosti

 • vodní postel
 • bublinkové válce
 • optická vlákna
 • projektor
 • zrcadla
 • masážní křeslo
 • polohovací vaky a polštáře
 • CD přehrávač s relaxační hudbou
 • dotekové míčky
 • masážní a vibrační pomůcky
 • aromalampa

Klienti

Žáci s hlubší formou mentálního postižení, vícenásobným postižením nebo poruchou autistického spektra.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako pedagogické podpůrné opatření i terapeutickou aktivitu s cílem stimulovat smysly, zlepšit motoriku i kognitivní dovednosti a podpořit interakci s prostředím. Největší přínos je u žáků nejen se spasmem v jejich uvolnění. Velmi pozitivní je rozvoj v oblasti jemné i hrubé motoriky. Snoezelen rovněž pomáhá snižovat agresivní a autoagresivní projevy žáků. V místnosti realizujeme individuální i skupinové pobyty. Multisenzorickou místnost využíváme také jako prostředí pro bazální stimulaci, muzikoterapii a aromaterapii.