Skip to main content

Domov sociálních služeb profesora Karola Matulaye pro děti a dospělé, Bratislava

Domov sociálních služeb je denním a pobytovým zařízením pro děti a dospělé s mentálním postižením. Od roku 2012 je zároveň také specializovaným zařízením pro osoby s poruchou autistického spektra.

Součástí domova je rovněž Regionální centrum autismu, které poskytuje diferenciální a vývojovou diagnostiku, terapeuticko-diagnostické pobyty, sociální poradenství, logopedickou starostlivost a jiné služby pro osoby s poruchou autistického spektra. Domov sociálních služeb provozuje také dvě Zařízení podporovaného bydlení, jedno je určeno pro lidi s mentálním postižením, druhé pro osoby s duševními poruchami a poruchami chování. Více informací najdete na internetové stránce zařízení.

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Čajágiová, vedoucí úseku diagnostiky a autismu

E-mail: autisti@dsspkm.sk

Multisenzorické místnosti

V DSS profesora Karola Matulaye jsou zřízeny tři multisenzorické místnosti – dvě mají charakter bílé místnosti, třetí je hrová místnost.

Vybavení bílé místnosti

 • vodní postel
 • bublinkový válec
 • zrcadlo
 • optická vlákna projektor
 • zrcadlová koule s reflektorem
 • houpací oblouk
 • masážní křeslo
 • CD přehrávač
 • vonná lampa

Vybavení relaxační místnosti

 • bublinkový válec
 • základna pro bublinkový válec
 • zrcadlo
 • projektor vodních efektů
 • zrcadlová koule s reflektorem
 • měkké vaky na sezení a ležení
 • houpací oblouk
 • štěrbinový buben
 • kožešina
 • CD přehrávač
 • vonná lampa

Vybavení hrové místnosti

 • kuličkový bazén s měkkým schodíky
 • tunel – kočka
 • rovnovážní hřib
 • houpačka
 • závěsné křeslo
 • pěnová zvířátka
 • pěnové geometrické tvary
 • průhledný míč s kuličkami
 • míče

Klienti

Klienty zařízení jsou děti a dospělí s mentálním postižením různého stupně, s vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, se specifickými vývojovými poruchami učení, s poruchami chování a s psychiatrickou diagnózou.

Využívání Snoezelenu

Metodu Snoezelen využíváme přibližně od roku 2001. Při práci ve Snoezelen místnosti využíváme individuální způsob práce s klientem při stimulaci komunikace a skupinový způsob práce při rozvoji sociálních her a interakcí. Snoezelen nám pomáhá zlepšovat koncentraci a pozornost, rozvíjet sdílenou pozornost a radost. Motivuje děti ke komentování, žádání a navazování očního kontaktu. Také přispívá ke snižování agresivity. Kromě metody Snoezelen v multisenzorických místnostech realizujeme bazální stimulaci, muzikoterapii a aromaterapii. Snoezelen také slouží naším zaměstnancům na relaxaci a odpočinek.