Skip to main content

Domov sociálních služeb, Giraltovce

Domov sociálních služeb poskytuje sociální službu na řešení nepříznivé sociální situace z důvodu těžkého zdravotního postižení, nepříznivého zdravotního stavu nebo z důvodu dovršení důchodového věku pro děti a plnoleté fyzické osoby, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby a jejich stupeň odkázanosti je nejméně V podle přílohy č. 3 nebo děti a plnoleté fyzické osoby, které jsou nevidomé nebo prakticky nevidomé a jejich stupeň odkázanosti je nejméně III podle přílohy č. 3 s kapacitou 121.

Sociální službu poskytuje ambulantní a pobytovou (celoroční, týdenní) formou. Věková skladba přijímatelů sociální služby je různorodá (od 11 do 39 let). Z hlediska mobility je 76 mobilních klientů, 11 těžko mobilních klientů a 34 imobilních klientů. 105 klientů je zbavených způsobilosti na právní úkony v celém rozsahu, 4 klienti jsou s omezením způsobilosti na právní úkony. Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou je 3. Z hlediska klasifikace mentálního postižení (MP) máme v DSS 5 klientů s lehkým MP, 57 klientů se středně těžkým MP, 53 klientů s těžkým MP, 6 klientů s hlubokým MP. V DSS pracuje 87,5 pracovníků na základě schválené organizační struktury (osobitý útvar ředitele – 2, úsek ekonomický a vnitřního provozu – 19,5, úsek výchovy, sociální práce a ergoterapie – 17, úsek opatřovatelské starostlivosti – 37, úsek stravovacího provozu – 9 a organizační jednotka útulek – 3) Více na www.dssgiraltovce.sk

Kontaktní osoba

Mgr. Zuzana Jurčová – sociální pracovník

E-mail: jurcova@dssgiraltovce.sk, dssgiraltovce@dssgiraltovce.sk

Tel./fax: 054/732255

Snoezelen místnost

Od roku 2008 využíváme multisenzorickou místnost laděnou do bíla.

Vybavení místnosti

 • vodní postel
 • zrcadlová koule s reflektorem
 • vodní válce
 • vodní fontána
 • svítící hvězdy
 • CD přehrávač a CD s uklidňující hudbou a pohádkami
 • zvukové hračky
 • plyšové hračky
 • dotekové materiály – hubky, žínka, míčky
 • balanční kolíska
 • závěsný batoh
 • houpací koník
 • fit míč
 • houpací vak
 • polohovací vaky
 • kuličkový bazén
 • aromalampa
 • vonné svíčky a tyčinky
 • různé vůně – koření, skořice, hřebíček, badyán, med, citron, sůl, cukr

Klienti

Děti a dospělí s dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem, mentálním postižením, poruchou autistického spektra, poruchami chování nebo psychiatrickou diagnózou.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako volnočasovou i terapeutickou aktivitu s cílem rozvíjet všestranné dovednosti klientů. V místnosti realizujeme individuální a skupinové aktivity. Snoezelen přispívá ke zlepšení vztahu mezi klientem a terapeutem, ke snížení agresivity, sebepoškozování a násilného chování, k rozvoji schopnosti relaxace a uvolnění. Pobyty v multisenzorické místnosti vedou k viditelným změnám zdravotního stavu. Multisenzorickou místnost využíváme také na bazální stimulaci, aromaterapii, muzikoterapii, fyzioterapii, canisterapii a biblioterapii.