Skip to main content

Dobromysl, o.p.s., Beroun

Posláním obecně prospěšné společnosti je poskytovat sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se zdravotním znevýhodněním. Organizace nabízí služby denního a týdenního stacionáře, osobní asistenci, odlehčovací služby, sociálně terapeutické dílny a další doplňkové služby.

Kapacita denního stacionáře je 25 klientů, týdenní stacionář nabízí 11 lůžek. Stacionáře jsou určeny pro klienty od 1 do 50 let. Sociálně terapeutické dílny nabízejí pracovní terapii pro 20 klientů ve věku od 16 do 50 let. Více informací o organizaci najdete na její internetové stránce.

Kontaktní osoba

Alice Sýkorová, DiS.

sociální pracovnice

E-mail: asykorova@dobromysl.org

Tel. 322 312 702

Snoezelen místnost

V zařízení máme od října 2013 zřízenou multisenzorickou místnost.

Vybavení místnosti

 • Space projektor
 • optická vlákna
 • světélkující tubus naplněný vodou
 • lávové lampy
 • svítilny
 • ozvučené hračky
 • rolničky
 • hudební nástroje
 • destičky s různými povrchy
 • tvary různých velikostí
 • pytlíky naplněné různými materiály
 • aromalampy
 • aromadifuzéry
 • aromaoleje

Klienti

Děti a dospělí s těžší formou mentálního postižení, kombinovaným, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením.

Využívání Snoezelenu

V multisenzorické místnosti děláme individuální i skupinové pobyty s cílem stimulovat smysly, rozvíjet motoriku a komunikaci, posílit vztah mezi terapeutem a klientem a navodit stav relaxace a uvolnění. Využíváme místnost pro volnočasové i pedagogické aktivity. Rovněž v ní děláme terapii senzorické integrace, aromaterapii, muzikoterapii a biblioterapii.