Skip to main content

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice

„Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace“ je speciální škola, která poskytuje předškolní, základní a zájmové vzdělávání dětem a žákům se zdravotním postižením (s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, s tělesným postižením, s narušenou komunikační schopností a s kombinovaným postižením).

Škola vznikla v roce 1993 na žádost rodičů dětí s těžkým a kombinovaným postižením. Při škole funguje od roku 1999 „Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice“, které podporuje činnost školy. Sdružení zastřešuje podpůrné akce a aktivity, které nelze plně hradit z rozpočtu školy.

Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, p.o.

Smetanova 1122, 742 21 Kopřivnice

info@detske-centrum.cz

www.detske-centrum.cz

Odborný tým “konceptu Snoezelen”

Gabriela Kyselá (odborná garantka)

Mgr. Magdaléna Holubová (koordinátorka)

Mgr. Marta Hasserová, Mgr. Martina Davidová (metodická podpora)

Snoezelen místnost

Nová multismyslová a relaxační místnost (tematicky „vesmírná místnost“) je primárně určena dětem a žákům s DMO (s těžkým a kombinovaným postižením) a vznikla díky dotaci Nadačního fondu Evraz. Vesmírnou místnost využívají proškoleni pedagogičtí pracovníci k aplikaci konceptu Snoezelen do speciálního vzdělávání. Při hodině Snoezelen využívají individuální přístup podle potřeb a přání dětí a žáků s těžkým a kombinovaným postižením. Cílem je zprostředkovat těmto dětem a žákům skrze koncept Snoezelen netradiční podněty, nové zkušenosti a zážitky, které je podněcují (stimulují) a celkově jim tak usnadňují (facilitují) alternativní způsob vzdělávání ve speciální škole. Úspěchem je navození osobní pohody, uvolnění a rozšíření jejich poznání. Vesmírná místnost podněcuje stimulaci především taktilně-haptickou, somatickou, vestibulární, zrakovou, sluchovou a čichovou.

Projekt aktivizoval zavedení pravidelných případových supervizí  a metodických setkání pro pedagogické pracovníky školy. Obsahem je jednak metodika konceptu Snoezelen, ale rovněž zásady a principy tzv. fyziologického polohování jako klíčového předpokladu pro práci s dětmi a žáky s DMO. Správné fyziologické napolohování dětí a žáků s DMO ve vesmírné místnosti podmiňuje kvalitu a efektivnost hodiny Snoezelen. Odborným garantem je fyzioterapeutka Gabriela Kyselá. Při hodině Snoezelen může pedagogický pracovník aplikovat další podpůrné metody jako je míčkování, kartáčování a dětskou masáž. Při realizaci vesmírné místnosti jsme spolupracovali s firmou Design Lovely one s.r.o.

Vybavení místnosti

 • světelné nebe na míru
 • světelná vlákna
 • světelný koberec
 • bezdrátový interaktivní ovládač pro osm barev
 • Space projektor
 • vodní postel
 • polohovací matrace GRANDE
 • polohovací polštáře
 • polohovací křesílko
 • LED rukavice, UV tělový vak, světelné ventilátory
 • motivační malba na téma „vesmír“
 • CD přehrávač s bedýnkami
 • aromalampa

Klienti

Děti a žáci s DMO (těžkým a kombinovaným postižením).

 

 

Děkujeme Nadačnímu fondu Evraz.

logo_NF_evraz_space