Skip to main content

Základní škola a střední škola CREDO, o.p.s., Olomouc

Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. je obecně prospěšnou společností s působností v Olomouckém kraji.

Posláním školy je poskytovat dětem a mládeži s kombinovaným postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do společenského života na základě jejich individuálních potřeb a možností. Ve škole jsou zřízeny třídy ZŠ, ZŠ praktické, ZŠ speciální a Praktická škola dvouletá. Maximální kapacita školy je 48 žáků. Více informací najdete na internetové stránce školy.                        

Kontaktní osoba

Mgr. Blanka Vacková, ředitelka školy

E-mail: info@credoskola.cz

Snoezelen místnost

Ve škole je zřízena jedna multisenzorická místnost.

Vybavení místnosti

  • bublinkový válec
  • optická vlákna
  • polohovací vaky
  • trubicová dráha – dvojitá
  • nástěnný panel s aktivitami
  • tibetské mísy
  • hudební zvonky
  • Viktor – vibrující želva

Klienti

Děti a mládež s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra.

Využívání Snoezelenu

Místnost slouží k všestrannému rozvoji smyslového vnímání žáků. Struktura a vybavení místnosti je po vzoru ZŠ v Jičíně, ve které se naši pedagogové nechali inspirovat. V místnosti pracují speciální pedagogové a asistenti pedagoga, kteří mají certifikát k technikám a terapiím využitelným v podmínkách multisenzorické místnosti (např. bazální terapie, synergicko-reflexní terapie a další).