Skip to main content

Evangelická spojená škola internátní, Tuhrina

Evangelická spojená škola internátní poskytuje výchovu a vzdělávání dětem a žákům s hluchoslepotou.

Skládá se z těchto organizačních složek: Evangelická speciální mateřská škola, Evangelická speciální základní škola internátní a Evangelická praktická škola internátní. Součástí školy je také školní klub dětí. Více informací o škole najdete na její internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Krajčirovičová Iveta, učitelka, vedoucí úseku praktické školy

E-mail: ivetakrajcirovicova@centrum.sk

Snoezelen místnost

Ve škole je od roku 2011 zřízena bílá místnost, která má hluchoslepým žákům (žákům s poškozeným zrakem a sluchem) pomoct ke stimulaci, relaxaci a uvolnění.

Vybavení místnosti

 • vibrační ozvučená vodní postel
 • bublinkový válec s rybičkami
 • optická vlákna se světelným zdrojem
 • stimulační panel
 • hvězdné nebe
 • ozvučený klavír
 • polohovací vaky
 • CD s relaxační hudbou
 • vibrační polštáře
 • hmatové hračky
 • houpací hnízdo
 • ježkovité míčky
 • přikrývky s různými povrchy
 • masážní přístroje
 • pomůcky na aromaterapii
 • zrcadla

Klienti

Děti a žáci s duálním postižením sluchu a zraku v kombinaci s mentálním postižením nebo dalšími poruchami (tělesné postižení, porucha autistického spektra, porucha chování, psychiatrická diagnóza).

Využívání Snoezelenu

V místnosti se žákem pracujeme individuálně. Individuální formu práce se snažíme využívat především proto, že každý žák je jedinečný, má svá přání a potřeby. Jelikož máme u všech klientů k hluchoslepotě přidružené také mentální postižení a v mnoha případech i postižení tělesné, je tu potřebný individuální přístup.

Snoezelen místnost představuje pro naše žáky podporu stimulace zraku, sluchu, hmatu a čichu, a to vše na jednom místě. Jelikož Snoezelen využíváme jen druhý školní rok a práce s hluchoslepými žáky je velmi náročná, nejsou zatím viditelné velké pokroky. Pro žáky je to ovšem relax, z kterého se velmi těší a Snoezelen místnost vyhledávají. V multisenzorické místnosti realizujeme také prvky aromaterapie a muzikoterapie.