Skip to main content

Základní škola speciální DCČE, Komenského 616, Vrchlabí

Posláním školy je zajistit vzdělávání dětem s mentálním postižením, více vadami a autismem.

Škola umožňuje žákům osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro získaní maximální možné míry samostatnosti. Ve škole se aktuálně vzdělává 22 žáků, kteří jsou rozděleni do čtyř tříd. Více informací o škole najdete na její internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Magda Kumprechtová, ředitelka školy

E-mail: sps.dcce.vrchlabi@seznam.cz

Snoezelen místnosti

Ve škole jsou zřízeny dvě samostatné multisenzorické místnosti. První místnost vznikla v březnu 2012, druhá v září 2013.

Vybavení místností

 • bublinkový válec s rybičkami
 • interaktivní ovládač pro bublinkový válec
 • optická vlákna
 • SNAP projektor
 • obrázkové kotouče – mraky, vesmírný rituál, hlubina
 • skládatelná masážní matrace
 • aromadifuzér Oáza
 • relaxační CD
 • kouzelné paličky
 • chlupaté míčky
 • valivé tečky
 • špičaté duhové míčky
 • senzorické kroužky
 • válečky

Klienti

Děti a žáci s různými stupni mentálního postižení, kombinovaným postižením, tělesným postižením, poruchou autistického spektra a poruchou chování.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako pedagogickou a terapeutickou aktivitu s cílem stimulovat smysly, navodit u žáků stav relaxace a snižovat projevy agresivního a autoagresivního chování. Žáci v místnosti zažívají pocit uvolnění, zklidnění, jistoty, atmosféry bezpečí. V místnosti realizujeme jenom skupinové pobyty. Kromě metody Snoezelen v multisenzorickém prostředí realizujeme také bazální stimulaci, aromaterapii a muzikoterapii.