Skip to main content

Základní škola s mateřskou školou, Hurbanova 27, Martin

Škola poskytuje předškolní a základní vzdělání kromě běžných žáků i žákům a dětem se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami formou školní integrace.

Součástí školy je i školní klub dětí. Škola také organizuje různé volnočasové aktivity (turistický kroužek, šachový kroužek, plavání, cestovatelský kroužek). Více informací o škole najdete na její internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Šventová, školní speciální pedagožka

E-mail: jana.sventova@zshurbanova.sk

Mgr. Slavomíra Matisová, školní psycholožka

E-mail: slavkamatisova@gmail.commatisova@zshurbanova.sk

Snoezelen místnosti

Ve škole jsou od září 2012 zřízeny dvě multisenzorické místnosti – relaxační a stimulační.

Vybavení místností

 • domácí kino
 • dataprojektor
 • promítací plátno
 • závěsy s aplikací
 • fototapeta
 • stimulační pracovní plocha
 • zrcadlová koule s reflektorem
 • svítící míčky
 • svítící pruty
 • lávová lampa
 • zvuková podložka
 • hudební nástroje
 • mluvící krabička
 • CD s různými typy hudby
 • předměty z různých materiálů
 • plyšová zvířata
 • modelovací hmoty
 • měkké poddajné válečky
 • houpací křeslo
 • balanční podložky
 • pomůcky na aromaterapii
 • hmatová stěna
 • polohovací vaky

Klienti

Děti předškolního věku a žáci základní školy – zdraví žáci, žáci s intelektovým nadáním, žáci s různými formami zdravotního znevýhodnění (tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, porucha autistického spektra, poruchy chování, specifické vývojové poruchy učení, psychiatrická diagnóza).

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako pedagogické podpůrné opatření i terapeutickou aktivitu s cílem rozvíjet smyslové vnímání, komunikaci, motoriku a různé kognitivní funkce žáků. Žáci velmi rádi navštěvují Snoezelen. Aktivity, které děláme v Snoezelen místnostech, jsme v minulosti dělali v běžných pracovnách odborných zaměstnanců. Díky Snoezelenu jsou žáci uvolněnější, tvořivější, vnímavější na senzorické podněty, snáze se rozvíjí jejich slovní zásoba, aktivity jsou pro ně atraktivnější, lépe se rozvíjí fantazie a představivost. V místnosti realizujeme individuální i skupinové pobyty. Multisenzorické prostředí využíváme také na terapii senzorické integrace, muzikoterapii, aromaterapii, arteterapii a různé psychohry.