Skip to main content

Spojená škola internátní, Masarykova 11175/20C, Prešov

Spojená škola poskytuje výchovu a vzdělávání dětem a žákům s mentálním postižením a vícenásobným postižením (k mentálnímu postižení přidružené tělesné, smyslové, zdravotní postižení a poruchy autistického spektra).

Složkami Spojené školy internátní jsou speciální základní škola, speciální mateřská škola, praktická škola. Součástí školy je školský internát a školský klub dětí. Školu navštěvuje 147 žáků. Více informací o škole najdete na její internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Korušiaková

E-mail: janakorusiakova@gmail.com

Multisenzorická místnost

Na škole se nachází jedna multisenzorická místnost. Zvolili jsme smíšené multisenzorické prostředí pro jeho variabilitu a flexibilitu.

Vybavení místnosti

 • bublinkový válec s interaktivním ovládačem
 • obrovský bublinkový válec
 • optická vlákna se světelným zdrojem
 • projektor Super Solar 100C
 • obrázkové kotouče – vesmírný rituál, velryby, při moři
 • kotouče s tekutinou – jemné barvy, syté barvy, oranžová/žlutá
 • prvky dotekové stěny
 • dotekové polštářky
 • balanční kolíska
 • kuličkový bazén
 • aromadifuzér Oáza

Klienti

Žáci se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením nebo mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením, sluchovým postižením nebo poruchou autistického spektra.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme od roku 2011 jako pedagogicko-podpůrný přístup. V místnosti se usilujeme rozvíjet smyslové vnímání, motoriku a komunikační zručnosti. Místnost také využíváme s cílem navodit u žáků relaxaci a uvolnění a zredukovat agresivní a autoagresivní projevy.

Edukace žáků s těžkým vícenásobným postižením vyžaduje jedinečný, promyšlený, cílený přístup, který je nejvíc zaměřen na stimulaci motoriky a vnímání. Pedagogicko-podpůrný přístup nám umožňuje co nejlépe a nejefektivněji využít koncepci Snoezelen v praxi.

V multisenzorické místnosti realizujeme individuální a skupinové aktivity. Individuální formu využívá zejména školní logopedka a školní psycholožka. Snoezelen využívají jako prostředí, které stimuluje a zároveň působí uklidňujícím dojmem. Skupinovou formu využívají třídní učitelé při různých předmětech s cílem stimulovat, posilnit vnímání a motoriku.

Snoezelen především podporuje vnímání a motoriku. Stimulujeme-li tyto dvě oblasti osobnosti, žák se tzv. nastartuje, zlepší se jeho koncentrace, intenzivněji přijímá podněty, rozvíjejí se jeho kognitivní procesy. Začíná si uvědomovat sebe a své okolí. Snaží se ho změnit – pouštět různé komponenty. Tím se podporuje jeho seberealizace. Chce dávat najevo radost, co vede k rozvoji komunikace a řečového projevu. Žák se naučí (díky prostředí a jeho komponentům) uvolnit se a tím relaxovat, co je důležité při všech diagnózách vyplývajících z vícenásobného postižení.

Kromě metody Snoezelen v místnosti realizujeme bazální stimulaci, muzikoterapii a biblioterapii.