Skip to main content

Stacionář Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí

Zařízení poskytuje služby lidem s mentálním postižením nebo s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením ve věku od 3 do 64 let. Služba je poskytována formou denního nebo týdenního stacionáře.

Dopolední program sestává z různých terapeutických aktivit, mezi které patří muzikoterapie, psychomotorická terapie, ergoterapie nebo arteterapie. Odpoledne je vyplněno volnočasovými aktivitami se sportovním, uměleckým nebo relaxačním zaměřením. Více informací najdete na stránce zařízení.

Kontaktní osoba

Mgr. Radka Vašková, ředitelka

E-mail: vaskova@stacionar-uo.cz

Snoezelen místnost

V našem zařízení využíváme Snoezelen koutek a prvky Snoezelenu.

Vybavení místnosti

 • lampa s barevnými míčky
 • zrcadlová koule
 • optická vlákna
 • UV žárovky
 • reflektory
 • tibetské mísy
 • Orffovy nástroje
 • vyvažovadla
 • gymbally
 • overbally
 • aromalampa

Klienti

Děti a dospělí s různými stupni mentálního postižení a s mentálním postižením v kombinaci s poruchami chování nebo psychiatrickou diagnózou.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme od roku 2008 jako terapeutickou aktivitu. V místnosti realizujeme skupinové pobyty s cílem navodit u klientů stav relaxace a uvolnění, snížit míru agresivního a autoagresivního chování a podpořit rozvoj fantazie a tvořivosti. Snoezelen pomáhá našim klientům lépe se soustředit, umožňuje jim odpočívat a uvolnit se. V multisenzorickém prostředí realizujeme také aromaterapii, muzikoterapii, canisterapii, biblioterapii, dramaterapii, tanečnou a pohybovou terapii.