Skip to main content

Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš

Centrum Speciálně pedagogického poradenství v Liptovském Mikuláši při Spojené škole, J. Rumana 6, poskytuje odborné poradenské intervence dětem a mládeži s mentálním postižením a vzájemnou kombinací postižení ve věku od 3 let po ukončení první přípravy na povolání.

Více informací najdete na této internetové stránce.

Kontaktní osoba

PhDr. Gabriela Erhardtová, školní psycholog

E-mail: cspplm@gmail.com

Tel., fax: 044/5526619

Snoezelen místnost

Ano.

Klienti

Klienty a cílovou skupinou našeho zařízení jsou děti s mentálním a kombinovaným postižením od 3 let po ukončení první přípravy na povolání.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako terapeutickou aktivitu.