Skip to main content

Mateřská škola, základní škola a praktická škola, Boskovice

MŠ, ZŠ a PrŠ, Boskovice, Štefánikova 2 je plně organizována. V současné době má 85 žáků. Vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výchova mimo vyučování je zabezpečena školní družinou a internátem školy. Škola zajišťuje komplexní výchovu a vzdělávání žáků s mentálním postižením ze širokého okolí od prvního ročníku po devátý ročník, dle potřeb žáků. Má 3 odloučená pracoviště (MŠ při DO Nemocnice Boskovice, MŠ při JDC, stacionář BETANY). Na základní vzdělávání navazuje výchova a vzdělávání v praktické škole jednoleté a praktické škole dvouleté. Hlavním úkolem v návaznosti na primární vzdělávání je rozvíjet u žáků základní kompetence – systém vědomostí, dovedností, postojů a hodnotové orientace, respektující společenské, institucionální a specifické cíle. Z celkového vývoje školy je patrné postupné zlepšování podmínek a vybavenosti školy v souladu s aktuálními trendy, zaměření se na tvořivé aktivity žáků, a činnostní učení.

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Staffová, vedoucí učitelka

E-mail: staffova@centrum.cz

Snoezelen místnost

Na škole je zřízena 1 multisenzorická místnost a 2 rehabilitační místnosti.

Vybavení Snoezelen místnosti

 • vodní postel s baldachýnem
 • hvězdné nebe
 • závěsná houpačka
 • aromalampa, vonné oleje
 • vonné pytlíky
 • optická vlákna se světelným zdrojem
 • bublinkové válce
 • interaktivní ovladač pro optická vlákna a bublinkový válec
 • přehrávač s relaxační hudbou
 • Space projektor
 • dataprojektor s notebookem
 • pomůcky na polohování
 • plyšové hračky
 • hmatové kostky
 • zátěžové plyšáky
 • polohovací vak
 • polohovací polštáře
 • fitness míče
 • hudební nástroje
 • hudební hračky
 • barevné reflektory s točící se zrcadlovou koulí
 • světelné hadice
 • lampy se světelnými efekty

Klienti

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (mentální postižení, kombinované postižení, žáci s poruchami chování, žáci s autismem).

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako terapeutickou, pedagogickou i relaxační aktivitu. Cílem našeho působení na žáky je rozvíjet komplexní dovednosti žáků, stimulovat jejich smysly, navodit stav relaxace, posílit jejich vztahy s pedagogy a snižovat míru jejich agresivních projevů. Práci zaměřujeme individuálně i skupinově. Vedeme žáky k tomu, aby spolupracovali a zažívali společné zážitky. Snoezelen nám umožňuje budovat vazby a vzájemně se lépe poznávat. Snoezelen místnost jsme otevřeli v roce 2014. Samozřejmě, že nás čeká ještě hodně pracovního úsilí, ale jsme přesvědčeni, že tato vynaložená aktivita bude jistě odměněna spokojeností našich žáků.