Skip to main content

Sociální služby Lanškroun, Lanškroun

Sociální služby Lanškroun nabízejí služby Domova pro seniory, pečovatelskou a odlehčovací službu. Cílovou skupinou zařízení jsou senioři nad 60 let, kteří vyžadují komplexní starostlivost.

Poskytujeme celoroční ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích pro 91 klientů. Čtyři lůžka jsou určena pro odlehčovací službu. Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hod v domácím prostředí klienta. Více informací o zařízení najdete na jeho internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Jakešová, vedoucí sociálního úseku

E-mail: soc.pracovnik@soslla.cz

Snoezelen místnost

V zařízení máme od roku 2011 zřízenou multisenzorickou místnost.

Vybavení místnosti

 • bublinkový válec
 • světelné řetězy
 • světelná koule
 • polohovací křeslo
 • kardiokřeslo
 • závěsná houpačka
 • aromadifuzér Profesionál
 • esenciální oleje
 • solné lampy
 • audiosystém
 • CD s relaxační hudbou
 • panenky
 • masážní míčky a další pomůcky

Klienti

Senioři bez postižení nebo s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením či demencí.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako terapeutickou a volnočasovou aktivitu s cílem stimulovat smysly, rozvíjet kognitivní dovednosti, podpořit interakci s prostředím, zvýšit míru spontánnosti a navodit relaxaci a uvolnění. V místnosti realizujeme i bazální stimulaci, aromaterapii, muzikoterapii a reminiscenční terapii.