Skip to main content

SENIOR centrum Blansko, p.o., Blansko

Zařízení poskytuje sociální služby v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem.

Zařízení poskytuje ubytování, stravování, zdravotní péči a také doplňkové služby, které zahrnují různé formy rehabilitace, aktivizační a terapeutické činnosti, například muzikoterapii, reminiscenční terapii, taneční terapii, kanisterapii a Snoezelen. Více informací najdete na stránce zařízení.

Kontaktní osoba

Bc. Rudolf Krejčíř, ředitel zařízení

Tel: +720 516 410 206

E-mail: ddblansko@ddblansko.cz

Multisenzorické místnosti

V SENIOR centru Blansko jsou zřízeny dvě Snoezelen místnosti.

Snoezelen místnost – hlavní budova

První multisenzorická místnost je situována v hlavní budově centra. Je v provozu od roku 2011. Vybavení místnosti (nábytek, sedačky, polohovací polštáře) ja laděno do tmavě zelené barvy, koberec a závěsy jsou rovněž tmavě zelené. Zdi jsou světlé, aby je bylo možné využít na projekci.

Vybavení místnosti

 • vodní sloup s pódiem
 • světelný zdroj Faseroptik
 • závěs z optických vláken
 • zrcadlová koule s průměrem 30 cm
 • 2 reflektory pro zrcadlovou kouli
 • projektor Super Solar 100C, 60 milimetrové čočky, s rotátorem pro obrázkové kotouče
 • obrázkové kotouče – mraky, stromy, na venkově, tropické ryby, tropičtí ptáci, velryby, hvězdná obloha, motivy přírody, zahrada, pohled zpět
 • obrázkové kotouče s tekutinou – syté barvy, aqua/zelená
 • zrcadlo
 • houpací síť s příslušenstvím
 • rohové matrace
 • domácí kino s CD/mp3
 • TheraBeans – fazole pro rozvoj jemné motoriky
 • hra Logeo
 • 2 didaktické tabule
 • sada taktilních kotoučů
 • koberec
 • plazmová koule
 • keramická aromalampa
 • stropní osvětlení se stmívačem

Snoezelen místnost – přístavba

Druhá multisenzorická místnost je umístěna v přístavbě centra. Je menší jako Snoezelen místnost v hlavní budově. Její barevné ladění je světlé – koberec má barvu bílé kávy, stejně jako houpací síť. Nábytek je oranžový. Místnost plánujeme dovybavit nábytkem a polohovacími pomůckami.

Vybavení místnosti

 • optická vlákna se světelným zdrojem – 200 vláken je zavěšených v rohové konzole
 • bublinkový válec s rybičkami
 • SNAP projektor
 • CD minisystém s mp3
 • závěsná houpací síť
 • koberec
 • elektrická aromalampa s barevnými diodami Soehnle

Klienti

Klienty Domova pro seniory jsou senioři nad 65 let, kteří kvůli snížené soběstačnosti nedokážou samostatně žít v domácím prostředí. Klienty Domova se zvláštním režimem jsou senioři nad 65 let s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme především jako terapeutickou aktivitu s cílem stimulovat smyslové vnímání, rozvíjet motoriku, kognitivní a komunikační dovednosti. Také se v multisenzorickém prostředí snažíme navodit u klientů uvolnění a relaxaci. Ve Snoezelen prostředí s klientem pracujeme individuálně. Multisenzorické prostředí využíváme také na další terapie, třeba bazální stimulaci, muzikoterapii, aromaterapii a reminiscenční terapii.