Skip to main content

Středisko sociálních služeb (SSS), Zařízení pečovatelské služby a Denní stacionář, Banská Bystrica

Středisko sociálních služeb poskytuje sociální služby seniorům jako denní stacionář a zařízení pečovatelské služby s týdenní pobytovou formou. Více o nás najdete v tomto linku.

Kontakt

Mgr. Ľubica Holosová, vedoucí SSS

048/415 51 71, sss.bb@stonline.sk 

Snoezelen místnost

Ve Středisku sociálních služeb je vytvořena tzv. bílá místnost se stimulačními prvky se zaměřením zejména na zrakové, sluchové a hmatové podněty. Místnost je určena k odpočinku, relaxaci, zklidnění a rozjímání, případně na uspokojování duchovních potřeb a zároveň se využívá jako volnočasová místnost. Celý prostor je vybaven moderními svítidly, zrcadly, hi-fi věží, polohovatelným relaxačním křeslem i předměty z minulosti.

Klienti

Senioři s demencí (Alzheimerova nemoc, vaskulární demence) a jinými diagnózami (neurologickými, psychiatrickými), průměrný věk je 74,2 roku; věkové rozpětí je od 53 do 92 let.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako volnočasovou aktivitu a jako relaxaci pro seniory s demencí.

Postřehy, rady, zkušenosti, radosti, strasti…

Za nejoblíbenější aktivitu klienti považují poslech uklidňující hudby v kombinaci s různými svítidly a létajícím čápem. Za nejzábavnější považují klienti hádání předmětů zašitých v tajemných sáčcích (žluto-černých) a trénování paměti prostřednictvím hmatu – hledání a pojmenovávání předmětů ukrytých v bílých krabicích s kruhovými otvory.

Za všechno mluví reakce našich klientů:

„To musel být řádný fiškus, když vymyslel takové cosi!“ – Reakce 92-letého klienta K. P. při pohledu na plovoucí kuličky ve vodním sloupci a mlhovou lampu.

„Jéj, tady jsou Vánoce?“ – Reakce 86-leté klientky M. K. při pohledu na rozsvícená svítidla a odrazy neonových nálepek na stropě.

„Aha, tady letí čáp, někde se narodí miminko.“ – reakce 78-leté klientky E. O., která dokázala zvednout stále skloněnou hlavu při pohledu na letícího dřevěného čápa.