Skip to main content

Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava

Škola poskytuje vzdělání žákům s mentálním, kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Skládá se z těchto organizačních složek: Speciální základní škola, Praktická škola a Centrum speciálně pedagogického poradenství.

Speciální základní škola vzdělává ve variantech A, B a C, otevírá rovněž přípravný ročník. Praktická škola je zaměřena na tkaní, práci s hlínou a řemeslné práce. V rámci poradenského centra jsou poskytované psychologické služby, speciálně pedagogické služby a fyzioterapie. Více informací o škole najdete na její internetové stránce.

Snoezelen místnost

Ve škole máme od roku 2011 zřízenou bílou místnost.

Vybavení místnosti

 • vibrační vodní postel
 • bublinkový válec s interaktivním ovládačem
 • optická vlákna se světelným zdrojem
 • projektor Super Solar
 • obrázkové kotouče – velryby, ptáky, motýle
 • zrcadlová koule s reflektorem
 • křeslo na houpání ve tvaru listu
 • audiosystém
 • polohovací vak
 • panel pro rozvoj motoriky
 • pískový had
 • motorická kostka
 • aromahmota
 • aromadifuzér Oáza s přehrávačem melodií
 • zvukové hračky
 • hmatové hračky

Klienti

Žáci s mentálním postižením nebo s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, poruchou autistického spektra, poruchou chování nebo psychiatrickou diagnózou.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako individuální i skupinovou aktivitu, snažíme se do pobytů v místnosti zapojovat i členy rodiny. Snoezelen nám pomáhá zlepšovat smyslové, kognitivní, emoční i motorické dovednosti žáků a klientů. Terapeutické pobyty v místnosti posilují schopnost relaxace a uvolnění, snižují úzkost a projevy nutkavého a hyperaktivního chování, posilují vnitřní motivaci dítěte a zlepšují sociální a komunikační dovednosti dítěte. V multisenzorickém prostředí realizujeme rovněž bazální stimulaci, terapii senzorické integrace, aromaterapii, muzikoterapii a fyzioterapii.