Skip to main content

Domov u lesa, p. o., Tavíkovice

Cílovou skupinou jsou muži i ženy nad 18 let se všemi stupni mentálního postižení, mobilní i imobilní, případně s kombinovanými vadami v mírném pásmu.

Kontaktní osoba

Milan Gašper, vedoucí provozu

mail: gasper@domovtavikovice.cz, tel: +420 515 300 528

Snoezelen místnost

Relaxační místnost jsme, za finanční podpory Nadace ČEZ, vybudovali vlastními silami. O to více si místnosti ceníme. V místnosti máme pro klienty vodní postel, hrací bazének s míčky, datový projektor, rádio, přehrávač DVD, mlhovou fontánu, magickou kouli, optická vlákna, lávové lampy a projektory, závěsný koš, vodní stěnu a vodní sloupy. Každý klient si sám zvolí, která část vybavení jej zajímá a kde se cítí nejlépe.

Klienti

Klienti jsou ve věku 18 až 80 let. Cílovou skupinou jsou muži i ženy nad 18 let se všemi stupni mentálního postižení, mobilní i imobilní, případně s kombinovanými vadami v mírném pásmu.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen je v našem zařízení velkým přínosem hlavně pro vytvoření atmosféry bezpečí a důvěry u klientů. Cílovou skupinou našeho domova jsou klienti primárně s mentálním postižením, jejichž stav je nezvratný a je důležité jim naslouchat a snažit se o zmírnění vedlejších projevů spojených s touto diagnózou. Vybudovaná relaxační místnost je pro naše klienty velkým přínosem a vyhledávanou akvizicí.

Další informace

Nebát se překonat počáteční nedůvěru (nejen ze strany klientů, ale hlavně spolupracovníků) je jenom první krok. Další a složitější je myšlenku a projekt udržet – neusnout na vavřínech. A věřte: STOJÍ TO ZA TO !!!