Skip to main content

Domov důchodců a Domov sociálních služeb, Veľký Krtíš

Zařízení poskytuje celoroční pobytové služby seniorům a dospělým se zdravotním postižením a duševními poruchami.

Zařízení se skládá z Domova sociálních služeb s kapacitou 90 míst a Domova důchodců, který má kapacitu 52 míst. Více informací najdete na stránce zařízení.

Kontaktní osoba

Mgr. Gabriela Bírová, vedoucí sociálně-zdravotního úseku

E-mail: gabrielkabirova@gmail.com

Multisenzorické místnosti

V zařízení se nacházejí dvě multisenzorické místnosti – bílá a tmavá.

Vybavení bílé místnosti

 • vibrační vodní postel
 • bublinkový válec
 • optická vlákna
 • zrcadlová koule s WiFi LED reflektorem
 • interaktivní ovládač
 • projektor s obrázkovými kotouči
 • HiFi věž
 • křeslo na houpání ve tvaru listu
 • zátěžová přikrývka
 • masážní podložka
 • křeslo
 • aromadifuzér
 • mluvící krabičky
 • uvolňující vak
 • aromalampy
 • masážní válec a míčky

 

Vybavení tmavé místnosti

 • bublinkový válec
 • ultrafialová optická vlákna
 • Space projektor s olejovými kotoučky
 • laserová polokoule
 • třpytivé proutky
 • UV koberec
 • UV pomůcky (kouzelné paličky, UV hadičky, UV šátky a další)
 • hudební rolka
 • dotekový panel
 • hudební nástroje
 • UFO z optických vláken

Klienti

Klienty zařízení jsou dospělí s mentálním postižením různého stupně, osoby s kombinovaným postižením, tělesným postižením, zrakovým postižením, poruchou autistického spektra, poruchou chování a senioři s demencí.

Využívání Snoezelenu

I přes to, že s metodou Snoezelen pracujeme jenom od roku 2012, naši klienti si již na aktivity ve Snoezelen místnostech zvykli a těší se na ně. U agresivních klientů víme pobytem ve Snoezelen místnosti zvládat tenze bez agresivního ataku. Pomocí mluvících krabiček děláme nácvik komunikace u klientů, kteří mají poruchy řeči. Tmavou místnost upřednostňují zejména klienti s DMO a mladší klienti. Senioři chodí výhradně do bílé místnosti, tmavou místnost odmítají. Ve Snoezelenu realizujeme také aromaterapii, muzikoterapii a reminiscenční terapii.

V multisenzorických místnostech pracujeme individuální a skupinovou formou, převažuje ovšem individuální přístup. Při individuální práci je vzájemná interakce mezi klientem a pracovníkem silnější a pracovník má více možností poskytnout klientovi dostatečný prostor na aktivity bez zbytečného omezování nebo diktování tempa při jednotlivých činnostech. Při volném pobytu je rozhodující zájem klienta, při využívání scénářů se Snoezelen jednotka řídí vytvořeným scénářem. Scénáře mohou být využívané opakovaně, nebo vytvářeny intuitivně, dle dané atmosféry Snoezelen jednotky.