Skip to main content

SENZORICKÁ INTEGRACE 2

Školení prohlubuje a rozšiřuje nabyté poznatky o další praktické tipy na senzorické integrace a terapii senzorické integrace.

Přihláška na školení

Název školení:

Možnosti odhalování senzorických dysfunkcí a senzorické strategie


Termín školení: 29.9.2022

Čas školení: od 9:00 do 17:00 s půlhodinovou přestávkou na oběd

Místo školení: Praha, Domov pro osoby se zdravotním postižením – Detašované pracoviště Murgašova (Murgašova 1286/2, Praha 4) – mapa

Pro koho je školení určeno:

Jednodenní školení je určeno pedagogickým a odborným zaměstnancům školních zařízení, speciálním a léčebným pedagogům, psychologům, logopedům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, případně jiným pracovníkům pomáhajících profesí.

Podmínky účasti na školení:

Absolvování úvodního školení Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice nebo Úvod do senzorické integrace pro pomáhající profese v sociálních službách, případně jiný ekvivalentní kurz nebo seminář, na kterém se účastník seznámil se základy senzorické integrace (SI).

Obsahová náplň školení:

Školení prohlubuje a rozšiřuje nabyté poznatky o další praktické tipy. Budeme se věnovat některým odlišnostem v senzorickém zpracování u dětí s různým postižením. Prostor bude věnován možnostem odhalování problémů v SI a možné senzorické příčiny projevů dítěte. Pozornost budeme věnovat různým senzorickým strategiím a technikám, které jsou použitelné i do běžného prostředí, aby se dítě po této stránce mohlo optimalizovat. Dozvíte se, jaké aktivizační a relaxační techniky lze použít z hlediska senzoriky, jak nastavit prostředí vyhovující senzorickým potřebám dítěte, případně jaké techniky zvolit k jeho uklidnění, došlo-li ke vzniku problémové situace, přetížení dítěte, případně k aktivizaci pasivního dítěte.

Jednou z použitých metod budou rozbory videozáznamů dětí, u kterých je pravděpodobný výskyt obtíží v SI. Proto bychom rádi povzbudili účastníky, aby si přinesli (případně předem zaslali) krátký videozáznam některého ze svých dětí. Ten bude během kurzu podroben analýze a navrhují případné senzorické strategie pro dané dítě.

Požadavky na video:

  • Rozsah 5 – 10 minut, případně sestříhané video.
  • Dítě v každodenní situaci jako je hra, případně pobyt na hřišti, v herně, místnosti pro senzorickou integraci, práce za stolem, v případě nejmenších dětí může jít i o pojídání/krmení
  • Může být zachycena jedna ze situací, případně několik situace podle uvážení účastníka
  • Může být samostatná aktivita dítěte nebo aktivita, při které dochází k interakci s rodičem nebo poradcem.

Video prosíme poslat ještě před konáním kurzu (hrcova@3lobit.sk).

Akreditace:

Školení není akreditováno – účastník obdrží doklad o účasti – Osvědčení.

Cena školení: 2 750 CZK (poplatek se hradí předem)

V ceně školení je započítané občerstvení a materiály ze školení. Oběd si hradí účastník sám.

Přihlášení se: prosím, vyplňte online přihlášku. V případě otázek ohledně organizace nás kontaktujte na telefonním čísle +420 722 159 305 nebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk.
Pro více informací k obsahové a odborné stránce webináře kontaktujte paní lektorku Janu Hrčovouna telefonním čísle +421 944 565 068 nebo na hrcova@3lobit.sk.

Maximální počet účastníků: 12 (minimální počet účastníků: 8)

* * * * *

Školení vede: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držitelka mezinárodního certifikátu Snoezelen – Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse

Působí na Spojené škole (ŠZŠ) v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s vícenásobným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a vícenásobným postižením a možnostem využívání Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odbornou garantkou vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).


Úhrada školení/webináře

Cena školení/webináře se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany 3lobit, o.z. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum školení/webináře a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.

Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání školení/webináře, vracíme 100% účastnického poplatku.

Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře méně než 7 dní před datem konání školení/webináře, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na jeho/její místo nastoupí jeden z dalších zájemců z čekací listiny, jinak účastnický poplatek nevracíme. Zájemce (a jeho/její platbu) je však možné přesunout do v pořadí následujícího školení/webináře v případě, že je k dispozici volné místo.