Skip to main content

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, Křivoklát

Domov Leontýn je příspěvkovou organizací. Cílovou skupinou Domova jsou osoby od 11 let, které mají sníženou soběstačnost  a sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby.

Více informací o zařízení najdete na jeho internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Dana Zímová, ředitelka

E-mail: zimova@leontyn.cz

Tel: +421313 559 097, +421 737 086 192

Snoezelen místnost

V posledních dnech v září 2005 byla dokončena relaxační a terapeutická místnost Snoezelen v kombinaci s bílým pokojem, který chápeme jako:

  • náplň prožívání času,
  • prostředek uvolnění,
  • respektování zájmů těžce postižených lidí,
  • psychorelaxační a stimulační místnost.

V relaxační a terapeutické místnosti Snoezelen využíváme zkušeností získaných na seminářích z muzikoterapie, aromaterapie, bazální stimulace, atd. Hlavně však vycházíme z potřeb a prožívání jednotlivých klientů, které jsou u každého pečlivě zaznamenávány. V zatemněné psychorelaxační místnosti se klienti mohou přenést do světa zvuků, barev, světel, vůní, chutí a fantazie. Uplatňují se zde čtyři základní barvy (červená, modrá, zelená, žlutá) a v těchto barvách jsou i tři druhy plošných tlačítek, která mohou snadno ovládat i lidé s těžším pohybovým postižením.

Ze světelných efektů je možno nabízet:

  • svítící kobereček (vypadá jako hvězdné nebe),
  • tekutý obraz na stěně,
  • ultrafialové světlo (hadice a barevné tyčky),
  • světelné skvrny na stěnách (mění svou barvu),
  • mobilní barevně a funkčně odlišné lampy.

Další terapeutické pomůcky

Míčky s různou strukturou, pomůcky podporující fixaci očí, jemnou motoriku, masážní pomůcky, aromatické pomůcky, barevné šňůrky, vlákna, kroužky, pomůcky na chuťové podněty. Tento stav není konečný, postupně se pomůcky doplňují podle potřeb klientů. Všechny tyto prvky lze navzájem různě kombinovat tak, že každá návštěva relaxačního a terapeutického pokoje Snoezelen přinese něco nového a ukáže další možnosti využití.

Ve své podstatě je to velmi složité zařízení, které je zaměřeno na vytváření podnětů pro zrakové a prostorové vnímání, umožňuje uvolnění nebo aktivaci, podle potřeby lze atmosféru dokreslit relaxační hudbou a dalšími zvuky, jako šumění vln, kapky deště, ozvy srdce, které ovlivňují psychiku klientů. Soubor volně přenosných barevných tlačítek a páček dovoluje jeho návštěvníkům ve spolupráci s terapeutem podle jejich možností vstupovat do děje, vytvořit si prostředí odpovídající jejich fantazii, náladě a potřebám. Podporuje jejich pohybovou a duševní aktivitu. Rozvíjí schopnost zrakové kontroly a cílených pohybů bez nároků na jemnou motoriku, jež je u těžce postižených nejvíce omezena. I zde je však důležitá maximální volnost při volbě vjemů (nenutit své představy, ale vycházet z jeho volby a tu případně rozšířit, rozvíjet nebo postupně přecházet od jednoho prvku ke druhému).

Téměř všichni lidé s nejhlubším mentálním postižením žijí ve stadiu vnímání vázaném výlučně na tělo, tzn. vnímají dotykem, cítí, ochutnávají, většinou vidí a slyší. Vzniká pocit ,,příjemné“ či ,,nepříjemné“. Svět nejtíže postižených lidí je tak jiný, můžeme však do něho proniknout, umíme-li najít správné ,,dveře“.

Klienti

Osoby s mentálním, vícenásobným, tělesným, sluchovým postižením, poruchou autistického spektra nebo psychiatrickou diagnózou od 11 let, senioři s demencí.

Využití Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako terapeutickou aktivitu, volnočasovou aktivitu i pedagogicko-podpůrný prostředek. Pobyty v místnosti vedou ke zlepšení soustředění, zklidnění, rozvoji motoriky a nabízejí zajímavou možnost trávení volného času. Místnost využíváme i na bazální stimulaci, aromaterapii, muzikoterapii a fyzioterapii.