Skip to main content

Domov sociálních služeb a zařízení pro seniory Horelica, Čadca

V zařízení se poskytují sociální služby pro řešení nepříznivé situace z důvodu těžkého zdravotního postižení, nepříznivého zdravotního stavu, nebo z důvodu dovršení důchodového věku.

DSS a ZpS poskytují odborné, obslužné činnosti a další činnosti specifikované zákonem o sociálních službách. Kapacita zařízení je 158 míst, zabezpečujeme ambulantní, celoroční a týdenní formu pobytu. Více informací najdete na stránce zařízení.

Kontaktní osoba

Mgr. Silvia Capeková – sociální pracovnice

E-mail: ddcahorelica@vuczilina.sk

Snoezelen místnost

Terapie Snoezelen se realizuje jako volnočasová aktivita v mimořádně příjemném a upraveném prostředí místnosti, kterou jsme vytvořili i podle doporučení odborníků; je v ní ovšem i několik našich nápadů a návrhů, čím je pro nás svým způsobem výjimečná. Místnost Snoezelen je zařízena jako bílá místnost. V průběhu terapie jsou zajišťovány nové zážitky, fyzické a psychické uspokojení, harmonizace nebo načerpání nových sil.

Vybavení místnosti

 • vodní postel
 • houpací křeslo
 • bublinkové válce
 • optická vlákna se světelným zdrojem
 • projektor
 • Space projektor
 • zrcadlová koule s reflektorem
 • měkké matrace
 • polohovací vaky
 • CD s relaxační hudbou
 • hmatové pytlíky
 • aromadifuzér
 • lahvičky s bylinkami
 • vonné pytlíky

Klienti

Našimi klienty jsou děti, mládež a dospělí s různými druhy postižení a klienti v důchodovém věku odkázáni na poskytování sociální služby. Věkové rozpětí je od 7 do 99 let.

Využití Snoezelenu

Prostřednictvím světelných a zvukových prvků, vůní a hudby se snažíme vyvolat u našich klientů množství smyslových pocitů. Stimulaci pohybu a rozvoj vestibulárního vnímání jsme vyřešili zakoupením houpacího křesla. V místnosti probíhá zraková a sluchová stimulace prostřednictvím různých projekcí a zvukových kulis. Místnost nám slouží převážně na volnočasové aktivity. Realizujeme v ní individuální i skupinové pobyty. Našim cílem není jen uvolnění, pohoda a spokojenost, ale také podpora rozvoje osobnosti našich klientů. Díky pobytům ve Snoezelen místnosti dochází u klientů ke snížení agresivity, zvýšení spontaneity a relaxaci. Multisenzorickou místnost využíváme také na bazální stimulaci, aromaterapii, muzikoterapii, biblioterapii a reminiscenční terapii.