Skip to main content

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, Hradec Králové

Mateřská škola je určena pro děti se zdravotním postižením, zejména s vícenásobným postižením. Základní škola vzdělává žáky s různým stupněm mentálního postižení a žáky s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením.

Praktická škola jednoletá – střední škola poskytuje vzdělání žákům se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením, žákům s kombinovaným postižením nebo autismem, odborné učiliště vzdělává žáky s lehčím zdravotním postižením. Škola má 9 tříd, relaxační a společenskou místnost, dvě rehabilitační pracovny, logopedickou pracovnu, keramickou dílnu a další terapeutické místnosti. Školu obklopuje zahrada s dětským hřištěm. Více informací najdete na internetové stránce školy.

Kontaktní osoba

Mgr. Dana Suchá

E-mail: dana.sucha@daneta.cz

Snoezelen místnost

V Danetě je od roku 2008 zřízena Snoezelen místnost.

Vybavení místnosti

 • vodní lůžko
 • zvukový systém
 • světelný projektor
 • projektor se světelnými vlákny
 • masážní vibrační podložka
 • masážní vibrační přístroje
 • masážní vibrační hadice, polštářek
 • reflektor a světelný kotouč
 • plazmová doteková koule
 • bublinkový válec
 • UV lampa
 • ultrafialové efekty (míčky, tyčinky, hadičky)
 • přepínací dotekový panel
 • rolničkový kolotoč
 • hudební nástroje (tibetské mísy,  kantele, deštná hůl, relaxační kuličkový buben)
 • taktilní pomůcky
 • termo-pomůcky
 • klimatizační zařízení

 

Klienti

Žáci se středně těžkým, těžkým nebo hlubokým mentálním postižením nebo mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo zrakovým postižením, poruchou autistického spektra nebo poruchou chování.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme v rámci pedagogického procesu jako terapeutickou metodu a v rámci školní družiny jako volnočasovou aktivitu. V místnosti realizujeme individuální pobyty s cílem rozvíjet smyslové vnímání, motoriku, komunikační dovednosti, podpořit interakci s prostředím, zvýšit spontánnost a samostatnost, zlepšit koncentraci, posílit vztah mezi dítětem a učitelem/terapeutem, navodit stav relaxace a snížit míru agresivního a autoagresivního chování. Kromě metody Snoezelen v multisenzorické místnosti realizujeme také bazální stimulaci a aromaterapii.

Na video z místnosti se můžete podívat na této stránce.