Skip to main content

Spojená škola internátní, Mila Urbana 160/45, Námestovo

Spojená škola internátní v Námestově sestává z jednotlivých organizačních složek: Speciální základní školy internátní, Základní školy při Nemocnici a Praktické školy, Odborného učiliště.

Samostatnými součástmi SŠI jsou Centrum speciálně-pedagogického poradenství, Školský klub, Školní jídelna. Spojená škola vzdělává 206 žáků v 28 třídách. Ve škole se vzdělávají žáci s mentálním postižením, kombinovaným postižením, autismem, epilepsií, poruchami chování nebo psychiatrickou diagnózou. Více informací najdete na internetové stránce školy.

Kontaktní osoba

Mgr. Lucia Vnučáková

Snoezelen místnosti

Ve škole se nacházejí 4 multisenzorické místnosti:

 1. místnost, ve které se nachází koutek bílé, červené a modré místnosti
 2. přírodní místnost
 3. hudební místnost
 4. herna s kuličkovými bazény

Vybavení multisenzorických místností

 • vodní postel
 • optická vlákna
 • bublinkové zrcadlo
 • bublistroj
 • zrcadlová koule s reflektorem
 • vodní lampa
 • přivolávač deště
 • xylofony
 • výukové hračky
 • DVD přehrávač a DVD Pokoj
 • hihňavý míč
 • djembé
 • zvonkové míčky
 • zvukové krabičky
 • hudební trubice
 • hmatové polštářky
 • vibrační a masážní pomůcky
 • dotekové pomůcky
 • houpací křesla
 • fitness míč
 • trampolína
 • houpačka
 • houpací síť
 • aromadifuzér Profesionál
 • vonní lampa

Klienti

Žáci s těžkým a hlubokým mentálním postižením, vícenásobným postižením nebo poruchou autistického spektra.

Využívání Snoezelenu

Metodu Snoezelen využíváme od roku 2009 jako pedagogické podpůrné opatření. V místnosti pracujeme individuálně s cílem stimulovat smyslové vnímání, rozvíjet motoriku, zlepšovat komunikaci a poskytnout žákům možnosti pro relaxaci a uvolnění. Jelikož v místnosti pracujeme se žáky s vícenásobným postižením, individuální forma práce v místnosti se nám zdá nejvhodnější a nejefektivnější. Při práci se žáky s poruchami autistického spektra jsme dosáhli zlepšení interakce učitel-žák. Podpořili jsme u žáků řečový projev (jeden žák začal blabotat…). V multisenzorické místnosti realizujeme také aromaterapii, muzikoterapii a biblioterapii.