Skip to main content

Dětský domov, Hurbanova 42, Košice

V našem zařízení našlo svůj náhradní domov více než 80 dětí s velmi těžkým zdravotním postižením ve věku od 0 do 14 let.

Více informací o domově najdete na jeho internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Renáta Kolesárová, speciální pedagog

E-mail: dedkolesarova@gmail.com

Snoezelen místnost

Od roku 2012 máme zřízenou multisenzorickou místnost.

V našem zařízení jsme mohli díky podpoře Nadace pro děti Slovenska realizovat projekt Hodina dětem a zřídit tak Bílou místnost Snoezelen.

Vybavení multisenzorické místnosti

 • lehátko s trampolínou ve tvaru kopretiny
 • závěsné houpací křeslo
 • relaxační vaky
 • hmatová stěna
 • hvězdné nebe
 • bublinkový válec
 • optická vlákna
 • solární projektor
 • LED lampy
 • zrcadlová koule
 • barevné reflektory
 • CD přehrávač a relaxační hudba
 • míčky různých tvarů
 • pytlíky naplněné bylinkami
 • vonné oleje

Vybavení bílé místnosti

 • optická vlákna
 • relaxační vak – valy
 • SNAP projektor na promítání obrázkových kotoučů
 • hvězdné nebe
 • vodní matrace
 • bublinkový válec
 • LED lampa, LED kostky
 • aromadifuzér
 • mikro věž
 • hudební nástroje (bongo, triangl, rumba koule…)
 • interaktivní panel s barevnými obdélníky
 • zrcadlová koule
 • reflektor k zrcadlové kouli

Klienti

Klienti s postižením mentálním, smyslovým, tělesným, vícenásobným, s narušenou komunikační schopností, s poruchami chování a učení nebo s poruchou autistického spektra. Mezi naše klienty patří i děti bez postižení.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako volnočasovou i terapeutickou aktivitu. S dětmi pracujeme individuálně i skupinově. Naším cílem je stimulovat smyslové vnímání, podpořit vnímání, kognitivní procesy, komunikační dovednosti klienta, podpořit motoriku, odbourat stres, navodit uvolnění, pohodu a spokojenost. Místnost využíváme i na bazální stimulaci.