Skip to main content

Občanské sdružení Biliculum, Mikulov

Občanské sdružení Biliculum provozuje dvě sociální služby „Denní stacionář Mikulov“  a  „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – STONOŽKA“.

Cílem organizace je pomáhat lidem s kombinovanými vadami a umožnit jim začlenění do společnosti. Bližší informace najdete na stránce www.biliculum.cz.

Kontakt

Petr Malásek, ředitel

Hana Malásková, vedoucí projektů

Tel.: +420 736 487 940

E-mail: sdruzeni@biliculum.cz

Snoezelen místnost

Snoezelen je nádherná a opravdu tajuplná místnost, která pomáhá klientům s různým postižením. Naše Snoezelen místnost má již 7 let a využíváme ji téměř se všemi klienty pro skupinovou i individuální terapii. Jejím základem je vodní lůžko, světelné a zvukové válce, akvárium a aromaterapie. Snoezelen místnost využívá také náš personál.

Klienti

Máme klienty s kombinovaným postižením ve věku 3-35 let.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako terapeutickou aktivitu.