Skip to main content

Mateřská škola a Základní škola speciální Nona, Nové Město nad Metují

Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání dětem a žákům s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Sdružuje mateřskou školu speciální, základní školu speciální, třídu přípravného stupně základní školy speciální, školní družinu a školní jídelnu.

Kapacita základní školy speciální je 44 žáků, kteří jsou rozděleni do 5 tříd. V září 2013 bylo otevřeno jedno oddělení mateřské školy speciální pro děti se zdravotním znevýhodněním. Po ukončení školní docházky mohou mladí lidé docházet do Stacionáře Nona, který je určen pro klienty s mentálním postižením. Více informací o zařízení najdete na jeho internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Milena Liskovská Turková, ředitelka MŠ a ZŠ speciální Nona

E-mail: zsnona@nonanmnm.com

Snoezelen místnost

Máme jednu místnost vybavenou vodní postelí, 2 světelnými válci s interaktivním ovladačem, optickými vlákny, otáčecí koulí s reflektorem, svítící sprchou, UV světlem a dalšími hudebními, čichovými, hmatovými podněty.

Vybavení místnosti

 • vodní postel
 • bublinkové válce s interaktivním ovladačem
 • čalouněná základna
 • otáčející se zrcadlová koule
 • reflektor k zrcadlové kouli
 • Space projektor s tekutými kotouči
 • zvukem ovládaný chaos
 • duha v mém pokoji
 • UV svítící sprcha
 • UV svítící hadičky
 • UV kouzelné paličky
 • UV šátky
 • špičaté duhové míčky
 • UFO z optických vláken
 • zářící hvězdy
 • valivé tečky
 • hudební rolka
 • voňavé krystalové míčky se zvonečkem
 • hudební zvonky
 • tibetské mísy
 • nášlapní ježci
 • CD s meditační hudbou

Klienti

Děti a žáci s mentálním, vícenásobným, tělesným, zrakovým postižením, poruchou autistického spektra nebo vývojovými poruchami učení.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme od ledna 2012 jako terapeutickou aktivitu s cílem stimulovat smysly, rozvíjet motoriku, komunikaci, poznávání, zlepšit vztahy a interakci s prostředím, zvýšit míru samostatnosti, zlepšit pozornost a snížit míru agresivního a autoagresivního chování. Žáci tuto terapii milují, jsou spokojeni a zklidněni. Žáci se zde při individuální terapii lépe soustředí. Děti z MŠ zde odpočívají. V místnosti se věnujeme také bazální stimulaci, terapii senzorické integrace, aromaterapii, muzikoterapii a fyzioterapii. Naši učitelé rovněž využívají míčkování.