Skip to main content

MIKASA – denní stacionář, Ostrava

MIKASA poskytuje služby mládeži a dospělým od 16 do 45 let s kombinovaným postižením. Služby jsou poskytovány formou denního stacionáře.

Stacionář nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, bazální stimulaci, aromaterapii, canisterapii a další terapeutické a rehabilitační aktivity. Více informací najdete na internetové stránce zařízení.

Kontaktní osoba

Mgr. Dana Kajzarová, speciální pedagog

E-mail: kajzarova@mikasa-detem.cz

Snoezelen místnost

V zařízení je od roku 2012 zřízena multisenzorická místnost.

Vybavení místnosti

 • optická vlákna se světelným zdrojem
 • Space projektor se sadou tekutých kotoučů
 • světelný panel
 • náladový polštář
 • vibrující dotekový had
 • svítící rukavice
 • masážní beruška
 • senzorická stavebnice
 • uklidňující DVD
 • balanční ježci
 • vodní sloup
 • zrcadlová koule
 • trampolína
 • didaktická tabule
 • nástěnný strom, dům a rybník

Klienti

Mladí dospělí s kombinovaným postižením nebo poruchou autistického spektra.

Využívání Snoezelenu

Ve Snoezelen místnosti využíváme individuální i skupinovou formu práce. Individuální formu zatím využíváme při „pracovních činnostech“, které jsou zaměřené na jednotlivé potřeby daného klienta. Skupinovou formu využíváme zejména při relaxačních činnostech. Díky pobytu v multisenzorickém prostředí dochází u našich klientů zejména k postupu v udržení pozornosti a v aktivaci samostatné činnosti. Také dochází k rozvoji motoriky. Významné jsou pokroky v komunikačních dovednostech, pozorujeme zmírnění koktání a zvýšení potřeby komunikovat. U klientů s autismem dochází ke zmírnění agresivního chování a zkvalitnění komunikace. Kromě metody Snoezelen v místnosti realizujeme také bazální stimulaci, terapii senzorické integrace, aromaterapii a muzikoterapii.