Skip to main content

Spojená škola internátní, Ľudovíta Stárka 12, Trenčín

Spojená škola internátní v Trenčíně, jejíž součástí je Speciální základní škola internátní Vladimíra Predmerského, Praktická škola, školní internát a školní kluby.

Při škole je zřízeno Centrum speciálně-pedagogického poradenství (CŠPP). Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje naši školu 137 žáků s mentálním postižením, vícenásobným postižením a poruchou autistického spektra.

Kontaktní osoba

Eva Orságová, třídní učitelka, ev.orsagova@gmail.com

Soňa Ďuríková, třídní učitelka, mobil: 0905 969 268

Mária Fizelová, třídní učitelka, mara.boca12@gmail.com, 0905 518 784

Snoezelen místnost

V naší bílé místnosti Jasmínka máme tyto multisenzorické pomůcky:

Vibrační vodní postel – Vodní postel díky zabudovaným reproduktorům disponuje jemnými vibracemi rytmu, tónu a taktu a dochází tak k dotykové stimulaci. Díky komfortu a tlumenému zvuku dochází k podobnému zážitku jako prožívá plod v matčině lůně.

Bublinkový válec s rybičkami – vícesmyslový zážitek – měnící se barvy přinášejí vizuální podněty, mírné vibrace nabízejí hmatové stimuly a jemný šum poskytuje dokonce i sluchové podněty. Účelem využití válce je upoutání pozornosti, vytvoření prostředí pro relaxaci, rozvíjení kognitivních zručností.

Křeslo na houpání ve tvaru listu – příjemně kolísá a poskytuje jemný houpavý pohyb pro dokonalou relaxaci.

Optická vlákna – jsou výborným zdrojem vizuální stimulace a zároveň představují výbornou motivaci k pohybu. Hra s vlákny pomáhá rozvíjet úchop a jemnou motoriku.

SNAP projektor – umožňuje promítání obrázkových kotoučů na stěnu.

Obrázkové kotouče – Jednoduché měnící se barvy nebo vzory vyžadují nízkou míru koncentrace a intelektových schopností. Jednotlivec může v klidu relaxovat, aniž by musel předpokládat nebo dekódovat tvary nebo vzory objektů.

Polohovací vaky – jsou určeny na relaxaci.

Bublinkové zrcadlo s měkkým rámováním – koukáním se do devíti zrcadlových bublin se děti mohou vidět devětkrát. Pohybem mohou vidět, jak se mění tvar a velikost obrazu. Nabádá k aktivitám a rozvíjí zrakové vnímání.

Panel s barevnými obdélníky – nabízí klasickou hudbu a náladové osvětlení. Je ideální pro senzorickou stimulaci a rozvíjení schopnosti rozpoznávat barvy.

Viktor – vibrující želva – po stisknutí poskytuje příjemný podnět v podobě vibrací. Měkký plyš dodá další hmatový zážitek.

Oblak s hvězdným nebem – je výborným zdrojem vizuální stimulace.

Klienti

Pracujeme s dětmi s lehkým, středním a těžkým stupněm mentálního postižení, s vícenásobným postižením a s poruchou autistického spektra. Děti jsou ve věku od 6 do 21 let.

Využívání Snoezelenu

Multisenzorickou místnost Snoezelen Jasmínka využíváme zatím jako pedagogicko-podpůrný prostředek, nakolik jsme ji zřídili jen nedávno (v květnu 2015). Plánujeme poskytovat dětem i terapeutické a volnočasové aktivity.