Skip to main content

Spojená škola, Partizánska 2, Poprad

Spojená škola v Popradu je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s mentálním postižením, s kombinovaným postižením a s autismem.

Novinkou je otevření speciální mateřské školy. Ve škole je 17 tříd a 8 oddělení školního klubu. V 18 třídách se vzdělává 147 žáků, z toho 25 v praktické škole a 8 ve speciální mateřské škole. Při škole působí také Centrum speciálně pedagogického poradenství. Více informací najdete na internetové stránce školy.

Kontaktní osoba

PaedDr. Martina Rzymanová, speciální pedagog

Tel.: 052 7729 223

Fax: 052 7887 461

E-mail: specialna-zspp@stonline.sk

Snoezelen místnost

Menší útulní místnost s vodní temperovanou postelí, s houpacím křeslem, s možností změny barvy místnosti dle cílů terapie (červená, zelená, modrá, žlutá, bílá). V místnosti je polohovací křeslo a pomůcky na polohování z konceptu Bazální stimulace. Také se tu nachází aromaterapeutická pomůcka Zepter, pomůcky na senzorickou stimulaci (různé materiály, hmatové pytlíky, Delta písek, svítidla a lampy, tepelně nahřívané polštáře, bubínky, hudební nástroje).

Klienti

Děti od narození do dospělosti, zejména děti s těžkým, hlubokým postižením, s autismem, s poruchami chování a pozornosti, s narušenou komunikační schopností, ale také s jinými druhy postižení.

Využívání Snoezelenu

V místnosti poskytujeme masáže z konceptu Bazální stimulace, senzorickou stimulaci, vestibulární stimulaci. Klientům se snažíme vypracovat program v závislosti od jejich potřeb. Místnost využíváme i na výuku a relaxaci žáků. Pracovníci naší školy a poradenského zařízení mají certifikát Bazální stimulace I. V místnosti vykonáváme rovněž aromaterapii, muzikoterapii a terapii senzorické integrace. Díky pobytům ve Snoezelen místnosti pozorujeme výrazné zlepšení v oblasti chování, větší otevřenost k vnějším podnětům, zlepšení senzorického vnímání světa. Otevřenost se týká také oblasti komunikace – děti jsou náchylnější komunikovat s okolitým světem.