Skip to main content

Speciální základní škola s mateřskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

Speciální základní škola s mateřskou školou vzdělává žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem. Školu navštěvuje 120 žáků, kteří jsou podle hloubky mentálního postižení rozděleni do variantů A, B a C.

Ve škole se také nacházejí speciální třídy pro žáky s autismem. Při škole vznikla rovněž Speciální mateřská škola, kterou navštěvují děti s mentálním postižením, autismem, kombinovaným postižením a narušenou komunikační schopností. Součástí školy je i Centrum speciálně pedagogického poradenství. Více informací o škole najdete na její internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Daniela Korychová – speciální pedagog

E-mail: danielakorychova@gmail.com

Snoezelen místnosti

Ve škole jsou vytvořeny dvě Snoezelen místnosti – bílá místnost a tmavá místnost.

Vybavení bílé místnosti

 • vodní postel
 • bublinkový válec
 • zrcadla
 • doteková stěna
 • zrcadlová koule s reflektorem
 • projektor vodních efektů
 • matrace na ležení
 • Orffovo instrumentárium
 • vibrační a masážní pomůcky
 • polohovací vak

Vybavení tmavé místnosti

 • bublinkový válec s interaktivním ovladačem
 • optická vlákna
 • zrcadla
 • polohovací vaky
 • matrace na ležení
 • UV světlo
 • UV pomůcky (kouzelné paličky, UV hadičky, UV pásky)
 • bílé rukavice
 • hmatové kostky

Klienti

Děti a žáci s mentálním postižením, vícenásobným postižením a poruchou autistického spektra.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme jako terapeutickou aktivitu, podpůrné pedagogické opatření i volnočasovou aktivitu, v závislosti od potřeb konkrétního dítěte. V místnosti pracujeme individuálně i skupinově s cílem rozvíjet všestranní schopnosti dětí a žáků. Individuální forma se využívá zejména při těžce a vícenásobně postižených a při poruchách chování. Skupinová forma je využívána na relaxaci. Pobyty v místnosti přispívají ke zlepšení pozornosti a koncentrace a pomáhají žákům relaxovat. V místnostech kromě metody Snoezelen děláme bazální stimulaci, terapii senzorické integrace, aromaterapii, muzikoterapii a biblioterapii.