Skip to main content

Speciální základní škola, Zimná 21, Spišská Belá

Speciální základní škola vzdělává žáky s mentálním postižením nebo s mentálním postižením v kombinaci s jiným postižením.

Žáci jsou podle hloubky mentálního postižení rozděleni do variantů A, B a C. Škola vzdělává 120 žáků ve 13-ti třídách. Ve škole pracuje 21 pedagogických a 4 nepedagogičtí zaměstnanci. Více informací o škole najdete na její internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Milena Burdíčková, pedagog

E-mail: mburdickova@centrum.sk

Snoezelen místnost

Ve škole se nachází relaxační místnost s prvky Snoezelenu.

Vybavení místnosti

  • projektor Super Solar 100C
  • obrázkové kotouče – hlubina, vesmírný rituál, den a noc
  • kotouče s tekutinou – syté barvy, modrá/fialová
  • světelné lano
  • vibrující dotekový had a další vibrační hračky
  • polohovací vak
  • gymnastický míč
  • suchý bazén
  • aromadifuzér 4 v 1

Klienti

Žáci s různými stupni mentálního postižení, žáci s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, poruchami chování nebo psychiatrickou diagnózou.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme od roku 2012 především jako pedagogické podpůrné opatření. V místnosti realizujeme individuální i skupinové pobyty. Žáci navštěvují místnost vícekrát za týden. Snoezelen realizujeme s cílem rozvíjet smyslové vnímání, motoriku, komunikační a kognitivní dovednosti žáků. Také se zaměřujeme na zlepšení koncentrace, zvýšení samostatnosti a posílení vztahu učitel-žák. Místnost využíváme i s cílem navodit relaxaci a uvolnění, snížit míru agresivního a autoagresivního chování a podpořit tvořivost žáků. Na základě našich zkušeností lze říct, že Snoezelen přispívá k uvolnění žáků a rozvoji smyslů. Kromě metody Snoezelen v místnosti realizujeme také bazální stimulaci, aromaterapii a muzikoterapii.