Skip to main content

Speciální základní škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica

Škola poskytuje vzdělání žákům s mentálním postižením nebo mentálním postižením v kombinaci s přidruženým postižením ve třídách A, B a C variantu a třídách pro žáky s poruchou autistického spektra.

Součástí školy je tříletá Praktická škola, která vzdělává absolventy speciální základní školy. Při škole působí rovněž Centrum speciálně pedagogického poradenství, které poskytuje poradenské služby pro žáky se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami a jejich rodiče. Více informací o škole najdete na její internetové stránce.

Kontaktní osoba

Andrea Palonderová, učitel ve třídě C variantu

E-mail: palonderova@gmail.com

Tel: 0905 337 284

Snoezelen místnosti

Od roku 2009 máme 2 propojené bílé místnosti zřízeny díky projektu Hodina dětem s vybavením v hodnotě 5000 €. V roce 2012 jsme otevřely i vodní Snoezelen.

Vybavení místností

 • vodní postel
 • bublinkové válce
 • 2 projektory (oheň, olejové skvrny)
 • disco koule
 • LED lampy různých geometrických tvarů
 • plazma lampa
 • glitter lampa
 • 2 optické vlákna
 • lampa s optickými vlákny
 • bublifuk
 • dymostroj
 • polohovací vaky
 • závěsné křeslo
 • zátěžová přikrývka
 • aromadifuzér Oáza s přehrávačem melodií
 • relaxační hudba

Klienti

Žáci ve věku 6 až 22 let s mentálním postižením, kombinovaným postižením nebo poruchou autistického spektra.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme s cílem stimulovat smyslové vnímání, rozvíjet kognitivní schopnosti, zlepšit koncentraci a pozornost, zvýšit míru spontánnosti, navodit stav uvolnění a snížit frekvenci agresivního a autoagresivního chování. V multisenzorických místnostech realizujeme individuální i skupinové aktivity. Slouží nám na pedagogické i volnočasové činnosti. Po pobytech v místnostech dochází u žáků ke zlepšení koncentrace, smyslového vnímání, koordinace oko-ruka a kognitivních dovedností. Pobyty vedou k odbourání strachu a napětí, snížení projevů agresivního chování a rozvoji schopnosti projevit radost, zájem a aktivitu. Děti Snoezelen místnosti navštěvují velmi rády, dokáží se v nich uvolnit, relaxovat a soustředit. Místnosti využíváme rovněž na aromaterapii, muzikoterapii a fyzioterapii.