Skip to main content

Základní škola, Tišnovská 116, Velká Bíteš

Naše organizace se zabývá vzděláváním dětí s různým druhem handicapu již 40 let. Vzděláváme děti s DMO, s Downovým syndromem, s autismem, s mentálním postižením těžkým, středně těžkým, lehkým a kombinovaným postižením včetně těžkého tělesného.

Jsme klasickou veřejnou školou a přijímáme žáky ke vzdělávání od 6 až do 18 let bez ohledu na spádovou oblast. Součástí školy je i přípravný stupeň základní školy speciální, pro děti od 5 do 7 let. Snažíme se naše děti podporovat a rozvíjet pomocí různých stimulačních, relaxačních a reedukačních technik. Jsme menší organizací (6 tříd) spíše „rodinného typu“ a snažíme se o navození příjemné atmosféry pro naše děti. Více informací najdete na internetové stránce školy.

Kontaktní osoba

Mgr. Blanka Gaizurová

E-mail: gaizurova@specskolabites.cz

Klienti

Děti se specifickými vzdělávacími potřebami (mentální postižení – všechny stupně, autismus, kombinované postižení, zrakové postižení) od 5 – 18 let.

Využívání Snoezelenu

Snoezelen používáme  jako terapeutický prostředek. Z důvodu odlišností jednotlivých diagnóz, a samozřejmě jednotlivých dětí, je v tomto případě terapie prováděna jako individuální. V rámci této individuální péče se podílí na terapii i fyzioterapeut. Jedná se o ucelený komplex individuální péče v prostředí Snoezelen. Snoezelen se v naší organizaci používá (nejčastěji) jako pedagogicko-podpůrný prostředek se zaměřením na oblast aktivace a podporu procesů učení, vnímání a na intenzivní přijímání podnětů, zlepšení koncentrace, podporu kognitivních procesů, seberealizace a uvolnění. Práce ve Snoezelen místnosti v těchto případech je individuální i skupinová. Je dobré vést děti k tomu, aby spolupracovaly, zažívaly společně jiné zážitky, než jaké jim poskytuje zcela odlišné školní prostředí. Snoezelen umožňuje budovat vazby a vzájemně se lépe poznávat. Snoezelen jako volnočasová aktivita v naší organizaci je užívána v rámci školní družiny. Pro děti představuje určitou volnost ve výběru aktivity, dostatek času si toto smyslové zázemí užít. Často jsou přítomni rodiče dětí.