Skip to main content

Domov sociálních služeb Slatinka, Vidiná

Domov sociálních služeb Slatinka je rozpočtová organizace zřízena Banskobystrickým samosprávným krajem. V zařízení se poskytují sociální služby dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením bez věkového ohraničení.

Zařízení poskytuje služby Domova sociálních služeb a Zařízení podporovaného bydlení formou ambulantního, týdenního a celoročního pobytu. Více informací najdete na stránce zařízení.

Kontaktní osoba

Mgr. Mirka Debnáriková, sociální pedagog a sociální pracovník

E-mail: nadejvidina@gmail.com

Snoezelen prostředí

V zařízení využíváme od roku 2012 prvky Snoezelenu.

Vybavení multisenzorického prostředí

 • velký oválný polohovací vak
 • Space projektor s tekutými kotouči
 • aromadifuzér Oáza s přehrávačem melodií
 • světelné vajíčko
 • UFO z optických vláken
 • hihňavý míč
 • vibrační polštář
 • masážní matrace
 • masážní zvířátka
 • vibramíč
 • zvonkohra

Klienti

Dospělí klienti s mentálním postižením různého stupně nebo s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením nebo poruchami chování.

Využívání Snoezelenu

Ve Snoezelenu pracujeme s klientem individuálně s cílem komplexně rozvíjet jeho dovednosti, zlepšovat jeho vztahy s okolím a poskytnout mu možnost relaxovat a odpočívat. Snoezelen má na naše klienty pozitivní dopady. U nemluvícího klienta se rozšířilo spektrum zvuků, které vydává. Nekoordinované pohyby klientů se stali koordinovanější. Snoezelen pomáhá uvolnit napjaté klienty a zklidnit ty, kteří jsou rozrušeni. U pasivních klientů zvyšuje zájem o aktivity. Kromě metody Snoezelen v místnosti využíváme rovněž bazální stimulaci, terapii senzorické integrace, prvky aromaterapie a muzikoterapie.