Skip to main content

Spojená škola, Náměstí Sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové

Jsme Spojená škola, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové s organizačními složkami: speciální mateřská škola, Speciální základní škola Mořice Beňovského, praktická škola.

Naši speciální mateřskou školu navštěvují děti ve věku 3 – 6 let s různými stupni mentálního postižení a s poruchami autistického spektra. Ve Speciální základní škole Mořice Beňovského se vzdělávají žáci ve třídách A, B, C variantu a ve třídách pro žáky s autismem. V praktické škole poskytujeme vzdělávání zdravotně znevýhodněným žákům do 26 let. Součástí školy je i centrum speciálně-pedagogického poradenství a školní klub dětí.

Ve školním roce 2016/2017 se nám podařilo zřídit Tajemnou komnatu (Snoezelen místnost) s podporou Nadace Volkswagen Slovakia.

Kontaktní osoba

Mgr. Silvia Kleinová – zástupkyně ředitelky školy

Mail: ssilvia.kkleinova@gmail.com

Tajemná komnata (Snoezelen)

Vybavení místnosti:

  • Bublinkový válec Maxi s rybičkami
  • Bezdrátový interaktivní ovladač pro 8 barev
  • Optická vlákna se světelným zdrojem
  • Senzorické houpací křeslo
  • Zrcadlová koule, reflektor k zrcadlové kouli
  • Aromadifuzér Oáza s přehrávačem melodií
  • Zrcadlo se 4 kupolemi
  • Kaleidoskopická lampa
  • Obří kuličková dráha
  • Senzorická chobotnice

Klienti

Děti a žáci s různými stupni mentálního postižení, s vícenásobným postižením, s poruchami autistického spektra.

Využití

Jelikož jsme místnost založili teprve nedávno, zatím ji využíváme v pedagogické praxi na podporu procesu výchovy a vzdělávání, na rozšíření poznávání a zkušeností o okolním světě, podporu vnímání a přijímání podnětů, zlepšení koncentrace, socializace a integrace do sociálních struktur, podporu seberealizace, komunikace, redukování stereotypního chování, zbavení strachu, evokování pocitu jistoty a bezpečí, upevňování a prohlubování vztahů, na celkové uvolnění dítěte. Naši certifikovaní odborníci v ní aplikují prvky Snoezelen terapie, bazální stimulace, senzorické integrace či muzikoterapie.