Skip to main content

Domov sociálních služeb středisko DSS Detva, Detva

Domov sociálních služeb středisko DSS Detva poskytuje sociální služby dětem a mládeži s mentálním postižením a duševními poruchami ve věku od 3 do 25 let formou ambulantního a týdenního pobytu.

DSS zabezpečuje výchovu, poradenství, zájmovou činnost, kulturní činnost a pracovní terapii. Kapacita zařízení je 45 klientů. Více informací najdete na stránce zařízení.

Kontaktní osoba

Mgr. MÁRIA GIBAĽOVÁ, ředitelka

Multisenzorická místnost

V Domově sociálních služeb středisko DSS Detva máme zřízenou Snoezelen – multisenzorickou bílou místnost.

Vybavení Snoezelen bílé místnosti

 • SNAP projektor
 • obrázkové kotouče – motýle, emoce, senzorický, hlubina
 • obrázkový kotouč s tekutinou – syté barvy, aqua/zelená
 • bublinkový nástěnný panel
 • optická vlákna se světelným zdrojem
 • interaktivní ovladač pro bublinkový nástěnný panel a optická vlákna
 • aromadifuzér Profesionál
 • zrcadlo s velkolepým sluncem
 • zrcadlo s půvabnými tvary
 • zátěžová přikrývka
 • zklidňující vak
 • vibrující želva
 • hmatový box
 • audiosystém a uklidňující CD
 • závěsné houpací křeslo

Klienti

Děti a mládež s mentálním postižením a duševními poruchami (DMO, dětský autismus, Downov syndrom, kombinované postižení a pod.).

Využívání Snoezelenu

Snoezelen využíváme od roku 2013 s cílem stimulovat smyslové vnímání, snižovat míru agresivního a autoagresivního chování a poskytnout klientům prostor pro relaxaci a odpočinek. Ve Snoezelen místnosti realizujeme také bazální stimulaci a muzikoterapii.