Skip to main content

Dětský denní rehabilitační stacionář, Hradec Králové

Dětský denní rehabilitační stacionář byl založen roku 1988. Je to nestátní zdravotnické zařízení – příspěvková organizace Magistrátu města Hradce Králové.

Zařízení poskytuje komplexní poradenskou činnost a rehabilitační péči o děti s poruchami hybnosti a opožděným psychomotorickým vývojem.

Nabízí péči formou denního pobytu (pro děti do 5 let) nebo ambulantního docházení, a to pro děti od narození do 18 let.

Zajišťuje péči fyzioterapeutickou, ergoterapeutickou, logopedickou, psychologickou a sociální, dále pak možnost navštívení rizikové poradny, vyšetření FBLR lékařem, neurologem a ortopedem.

Více informací o zařízení najdete na webu www.ddrshk.cz.

Kontaktní osoba

MUDr. Miloslava Zídková

Snoezelen místnost

V zařízení se nachází jedna multisenzorická místnost tvarovaná do oválu, aby připomínala matčino bříško. Místnost je základní barvou bílá, atmosféru dotváří světelné efekty a hudba. Nachází se v ní vodní postel, vodní válce, různá světelná vlákna, možnost přepínání osvětlení, zpětný projektor pro promítání obrázků na stěnu, zrcadlová koule a další pomůcky.

Vybavení místnosti

 • vodní postel
 • vodní válce
 • světelná vlákna
 • projektor
 • zrcadlová koule s reflektorem
 • stimulační tabulky
 • plazma koule
 • disko koule
 • světelný ježek
 • tyčky
 • drkačky
 • bubínek
 • CD přehrávač
 • stereognostické kostky
 • různé druhy míčků, kartáčky
 • hračky z různých materiálů
 • obrázky nakreslené 3D linerem
 • polohovací had, deka, polohovací polštáře…

Klienti

Děti s opožděným psychomotorickým vývojem, s fyzickým, mentálním, zrakovým, sluchovým handicapem, dg. kombinované vady, autistické děti nebo děti s vývojovými poruchami učení a hyperaktivitou. Děti úzkostné a děti s prodělaným psychotraumatem.

Využívání Snoezelenu

Se Snoezelen pracujeme již řadu let a od té doby jsme postřehli vícero pozitivních efektů. Na děti, které jsou spíše pasivní mají výborný stimulační efekt světelná vlákna a možnost přepínání barev – již po několika setkáních jsou v místnosti více aktivní. Postupné zdolávání vodní postele jim dodává sebevědomí a odvahu. Na děti, které jsou staženější a neumí se uvolnit působí místnost relaxačně. Většina klientů je zde spokojená a ráda se sem vrací. Místnost rozvíjí spontaneitu dětí, řečový projev.

V místnosti pracujeme jak individuálně tak skupinově, také se snažíme zapojovat členy rodiny. Prostředí využíváme také k bazální stimulaci, míčkování. Místnost nám slouží i k edukaci rodičů, jak s dítětem správně pracovat, jak s ním manipulovat, jak ho polohovat, jak ho správně nastimulovat. Děti Snoezelen nejčastěji navštěvují v rámci ergoterapie, využívají ho však i při jiných terapiích např. fyzioterapii, psych. intervenci, v rámci psychoterapie, autogenního tréninku a nácviku řízeného dýchání.