Skip to main content

Domov sociálních služeb pro děti a dospělé s vícenásobným postižením, Sibírska 69, Bratislava

V našem zařízení poskytujeme 38 klientům ambulantní, týdenní a celoroční pobytovou formou komplexní ošetřovatelskou starostlivost, odborný rehabilitační program, speciálně pedagogické, léčebně pedagogické a psychologické služby, a sociální servis.

Více informací najdete na naší internetové stránce.

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Strašilová, vychovávatel – terapeut

E-mail: 
sibirska.vychova@gmail.com

Tel: 02/44461207

Snoezelen místnosti

V zařízení máme v současnosti vytvořeny tři Snoezelen místnosti – bílou, tmavou a hrovou místnost.

Bílá Snoezelen místnost

V naší bílé místnosti se nacházejí tyto komponenty: hudební vodní postel se zesilovačem, hi-fi věž se dvěma reproduktory, aromadifuzér, bublinostroj, optická vlákna, projektor, bublinkový válec s ovladačem, doteková stěna navržena podle potřeb našich klientů, koule s reflektorem, světélkující „hvězdné nebe“, bílá nebesa, závěsné křeslo ve tvaru listu a krémové závěsy.

Pro pohodlí našich klientů se v místnosti nachází koberec s vysokým vlasem, polštáře, deky a také bílé polohovací klíny. To vše přispívá k tomu, aby byl relaxační charakter místnosti naplněn.

Tmavá Snoezelen místnost

V tmavomodré Snoezelen místnosti se také nachází bublinkový válec s ovladačem, optická vlákna, koule s reflektorem, světélkující „hvězdné nebe“, tmavomodrá nebesa a tmavé závěsy. Stěny místnosti jsou namalovány na tmavomodrou barvu. Je také vybavena reproduktory a zesilovačem.

V místnosti jsou umístěny matrace na ležení, deky, polštáře a doteková stěna, a vzhledem na charakter místnosti velmi důležitá UV lampa a předměty z UV aktivního materiálu.

Obě místnosti jsou plně využívány našimi klienty zohledňujíc jejich jednotlivé potřeby.

Klienti

Našimi klienty jsou děti a dospělí ve věku od 6 do 61 let s těžkým vícenásobným postižením, kde převažuje kombinace mentálního a tělesného postižení ve spojení s přidruženými smyslovými, řečovými a duševními poruchami.

Využívání Snoezelenu

Multisenzorickou terapii využíváme podle individuálních potřeb každého jednotlivce, zejména jako terapeutickou aktivitu a pedagogicko-podpůrný prostředek.