Skip to main content

Domov sociálních služeb pro děti a dospělé INTEGRA, Bratislava

Domov sociálních služeb pro děti a dospělé INTEGRA poskytuje starostlivost 38 imobilním klientům s těžkým mentálním a tělesným postižením a v mnoha případech také se smyslovým handicapem v denním, týdenním a celoročním pobytu.

Více informací najdete na stránce zařízení.

Kontaktní osoba

Mgr. Ľubica Svitáčová

E-mail: dssintegra@mail.t-com.sk

Tel: 02/44458729

Snoezelen místnost

Bílá místnost je zatím vybavena základním zařízením:

 • vyhřívaná vodní postel
 • bublinkový válec s interaktivním ovladačem
 • bublinkový válec s rybičkami a mořským koníkem
 • zrcadlová koule s reflektorem a barevným kotoučem
 • projektor s různými tematickými vyměnitelnými kotouči
 • optická vlákna 200 ks 2 m dlouhé
 • aromaterapeutický difuzér
 • audiotechnika s reproduktory 5+1
 • 3 x lávová lampa různé barvy
 • doteková plazmová lampa
 • hvězdné nebe
 • suchý bazén
 • 2 x bílá žíněnka
 • polohovací vak
 • deky a polštáře
 • skřínky
 • CD s relaxační hudbou
 • baldachýny a závěsy

Klienti

Děti a dospělí ve věku od 5 do 45 let s těžkým a hlubokým stupněm psychomotorického zaostávání.

Využívání Snoezelenu

Přispíváme ke zlepšení kvality a smysluplnosti života vícenásobně mentálně a tělesně postižených imobilních klientů a rozvíjíme osobnostní potenciál prostřednictvím poskytování nových podnětů a prostoru pro seberealizaci. Umožňujeme klientům poznávat sebe samého, vnímat sebe i okolí, aktivně doň zasahovat a samostatně rozhodovat o probíhajících činnostech vzhledem ke svým individuálním potřebám. Nabízíme stimulační prostředí lidem s omezeným přístupem k novým smysluplným kvalitním zážitkům. Nabízíme klientům změnu prostředí a možnost vymanit se z každodenního monotónního stereotypu do světa barev a fantazie. Řešíme výchovné problémy, odstraňujeme negativní formy chování, eliminujeme projevy neklidu, agresivity. Klientům s autismem poskytujeme přesně vymezený prostor pro individuální relaxaci, prostor pro sebe samého, a tím jim dopomáháme k lepší orientaci v denních zájmových aktivitách, v času a prostoru. Někdy realizujeme páteční komunitní setkání právě v místnosti Snoezelen. Prostřednictvím metody Snoezelen na základě předchozí diagnostiky vypracujeme individuální rozvojový plán pro každého klienta podle jeho specifických požadavků s respektováním handicapu a soustředěním se na rozvíjení konkrétních zručností, schopností a poznatků.