Skip to main content

Spojená škola Malé Tatry 3 Ružomberok

Škola vzdělává žáky s mentálním postižením, s mentálním a vícenásobným postižením a žáky s autismem. V rámci edukačního procesu jsou žákům poskytovány i další formy podpory jako logopedie, Snoezelen, canisterapie.

Místnost pro senzorickou integraci

Místnost pro senzorickou integraci vznikala a zařizovala se postupně od roku 2015. Disponovali jsme jen některými pomůckami, které nám umožňovaly aplikovat prvky SI (houpačka, trampolína, pojízdná deska) a několika pomůckami na podporu hrubé motoriky. Plně dovybavit místnost se nám podařilo na jaře 2017 díky projektu podpořeného nadací KIA Motors.

Vybavení místnosti

Místnost obsahuje mnoho pomůcek pro vestibulární, proprioceptívní i taktilní imput:

 • houpací platforma
 • sedlová houpačka
 • houpací křeslo
 • houpací síť s podložkou
 • závěsný systém pro houpačky
 • soupravu lan
 • pojízdná deska
 • balanční deska
 • kolotoč
 • trampolína
 • senzorický tunel
 • prolézací tunel
 • míče různých velikostí a vah
 • velký polohovací vak
 • několik prvků molitanové sestavy – schody, kostka, klín, válce…
 • balanční kvádry
 • rovnovážný kužel
 • zátěžové vesty
 • zátěžový had
 • říční kameny
 • hmatové disky
 • hmatové stopy
 • domeček s kuličkami
 • trubicová dráha
 • taktilní kroužky
 • házecí kapsičky
 • vzduchové polštářky
 • malé míčky různé tvrdosti
 • barevné kužely, tyče a kruhy
 • velký box s drobnými korálky
 • difúzní hmoty – pěna, sliz
 • žebřiny
 • žíněnky a hrubé pěnové podložky

 

Klienti

Senzorickou místnost navštěvují zejména žaci s poruchami autistického spektra, případně žáci se středně těžkým mentálním postižením nebo žáci s těžkým mentálním postižením a žáci s vícenásobným postižením.

Využívání místnosti

Místnost se využívá nejen na senzorickou integraci, ale má variabilní využití.

Senzorickou integraci vykonává certifikovaný speciální pedagog ve vymezených časech. Žáci jsou vybíráni na základě konzultace s třídním učitelem a pracujeme na konkrétních problémech v každodenním fungování žáka ve třídě, případně domácím prostředí. Intervence vždy probíhá individuálně 1:1. Předchází jí diagnostika, která sestává  z rozhovoru s pedagogem, senzorického profilu, Baseline v senzorické místnosti a klinických pozorování (podle možností a schopnosti žáka spolupracovat). U některých žáků se v místnosti vykonává senzomotorická stimulace.

Kromě senzorické integrace místnost slouží jako motivace a odměna pro žáky  s autismem a také slouží k volnočasovým aktivitám pro žáky v rámci školního klubu.

Kontaktní osoba

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
speciální pedagog
https://szsrbk.edupage.org/

 

Galerie